Sveiki

Visagino kultūros centro svetainė šiuo metu yra atnaujinama.

VKC naujienas ir renginius stebėkite Facebook.

Kontaktai

Visagino kultūros centras

Įmonės kodas 300509331

Vilties g. 5, LT-31118

Visaginas, Lietuva

Rodyti žemėlapyje

Tel. (8 386) 31865

Faks. (8 386) 31865

sekretore@visaginokultura.lt

Priimamojo darbo grafikas:

I – V: 8.00 – 17.00

VKC „Sedulina“

Vilties g. 5, LT-31118

Visaginas, Lietuva

Rodyti žemėlapyje

Darbo laikas

I – V 8.00 – 20.00, VI 12.00-20.00

VKC „Draugystė“

Parko g. 7, LT-31130

Visaginas, Lietuva

Rodyti žemėlapyje

Darbo laikas

I-V 10.00-20.00, VI 12.00-20.00

VKC „Banga“

Parko g. 16, LT-31133

Visaginas, Lietuva

Rodyti žemėlapyje

Darbo laikas

II – VI: 10.00 – 19.00 val.

Darbuotojai

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

UAB „Sabelija“

+37063838538

bdar@sabelija.lt

Darbo skelbimai

Pakaitinis Prekių ir paslaugų (darbų) pirkimo/pardavimo specialistas

Pareigybės paskirtis:
Visagino kultūros centro prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti

Konkursą skelbia:
Visagino kultūros centras, biudžetinė įstaiga, įmonės kodas 300509331, Vilties g. 5, LT-31118 Visaginas, tel. (8 386) 31 865.

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis 2020 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymu Nr. XIV-127, koeficientas 4,97-5,53.

Pareigybės lygis – B.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje.
3. Mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.
4. Gebėti organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras.
5. Išmanyti dokumentų valdymo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai.
6. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir raštvedybą.
7. Gebėti sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
8. Mokėti naudotis elektronine viešųjų pirkimų informacine sistema.
9. Mokėti valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.
10. Gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, rasti sprendimus įvairiose situacijose, turėti derybinių įgūdžių.
11. Gebėti bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.
12. Gebėti betarpiškai bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo atstovais.
13. Gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.
14. Žinoti profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus.
Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą asmuo dirbantis su viešaisiais pirkimais turi būti nepriekaištingos reputacijos.
15. Gebėti užtikrinti konfidencialumą.

Privalumai:
1. Darbo su viešaisiais pirkimais patirtis.
2. Rusų ir anglų kalbos pagrindai.

Pastaba: galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai priimami nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 9 iki 16.30 val. (penktadienį – iki 15.30), iki rugpjūčio 3 d. imtinai.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:
1. Pateikti asmeniškai konkurso rengėjui adresu: raštinė, Vilties g. 5, Visaginas.
2. Siųsti paštu – registruotu laišku: Vilties g. 5, 31118 Visaginas.
3. Siųsti elektroninio pašto adresu: sekretore@visaginokultura.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį. Pretendentai bus informuoti telefonu ir elektroniniu paštu apie atrankos vykdymo vietą ir laiką.

Išsamesnė informacija telefonu (8 386) 31865 arba el. paštu: sekretore@visaginokultura.lt.