Darbo skelbimas

Visagino kultūros centrui reikalingas
Prekių ir paslaugų (darbų) pirkimo/pardavimo specialistas

Pareigybės paskirtis

Visagino kultūros centro  prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje.
 3. Mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.
 4. Gebėti organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras.
 5. Išmanyti dokumentų valdymo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai.
 6. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir raštvedybą.
 7. Gebėti sklandžiai, taisyklinga valstybinė kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 8. Mokėti naudotis elektronine viešųjų pirkimų informacine sistema.
 9. Mokėti valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.
 10. Gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, rasti sprendimus įvairiose situacijose, turėti derybinių įgūdžių.
 11. Gebėti bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.
 12. Gebėti betarpiškai bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo atstovais.
 13. Gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.
 14. 14. Žinoti profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus, būti komunikabilus, iniciatyvus, kūrybingas, pareigingas.
 15. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą asmuo dirbantis su viešaisiais pirkimais turi būti nepriekaištingos reputacijos

Privalumai:                                                                                                                                                   1. Darbo su viešaisiais pirkimais  patirtis.

PRETENDENTŲ ATRANKA – pokalbis 2018 m. spalio 22 d. 10.00 val.

Su savimi turėti dokumentus.

 

 

Prenumeruok – apie renginius žinok!

Renginių anonsas

 • Gruodžio 20 d. 18 val.

  Koncertas „Vienos miško pasaka“ (Baltarusijos valstybinis akademinis muzikinis teatras, bilieto kaina 10 Eur, 15 Eur)

  VKC „Draugystės“ salė

 • Gruodžio 20 d. 18 val.

  Kino filmas „Tabalūga“ (bilieto kaina 4 Eur)

  VKC „Draugystės“ kino salė

 • Gruodžio 21 d. 11 val.

  Naujametinis rytmetis vaikams „Kalėdos – stebuklų metas“ (bilieto kaina 1,80 Eur)

  VKC „Bangos“ salė

 • Gruodžio 21 d. 15 val.

  Spektaklis „Trijų paršiukų naujametiniai nuotykiai“ (bilieto kaina 10 Eur)

  VKC „Draugystės“ salė

 • Gruodžio 21 d. 19 val.

  Operetė „Paprastas stebuklas“ (bilieto kaina 18 Eur)

  VKC „Draugystės“ salė

 • Gruodžio 22 d. 17 val.

  R. Kirilkino koncertas (bilieto kaina 5 Eur, 7 Eur, 9 Eur. Renginio dieną – 14 Eur)

  VKC „Draugystės“ salė

 • Gruodžio 22 d. 21 val.

  Operetė „Paprastas stebuklas“ (bilieto kaina 18 Eur)

  VKC „Bangos“ salė

 • iki gruodžio 19 d.

  Paroda „Oi, kiek daug matyta, daug kartų matyta…“, skirta Visagino Jaunųjų menininkų klubo „Paletė“ 15 m. kūrybinės veiklos sukakčiai paminėti

  VKC „Draugystės“ parodų salė

 • Nuolat veikianti ekspozicija

  Ekspozicija „Močiutės kraitelis“ (iš Galinos Charbedijos asmeninės kolekcijos)

  VKC filialo Tautinių kultūrų ir bendruomenių namai (208 kab.)

 • Visagino krašto muziejaus interaktyvus projektas „Švęsk Visaginą“

  www.sveskvisagina.lt

Mūsų draugai