Darbas Visagino kultūros centre


Visagino kultūros centrui reikalingi:

 • Mėgėjų meno kolektyvo vadovas – pareigybės dydis 0,5 etato, 20 val./sav.
  Pareigybės paskirtis – vadovauti meno mėgėjų kolektyvui (baltarusių folkloro kolektyvas „Svitanak“), t. y. atsakyti už jo meninę, mokomąją, organizacinę veiklą ir jos rezultatus.
  Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo 2017-01-17 įstatymu Nr. XIII-198, koeficientas 5,01-11,5.
  Pareigybės lygis A2.
  Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
  1. Mėgėjų meno kolektyvo vadovas, einantis šias pareigas, turi  atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  1.2. mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus;
  1.3. turėti muzikinį, etnologinį, kitos srities humanitarinį išsilavinimą arba kitokią tradicinės kultūros pažinimo patirtį;
  1.4. išmanyti darbo su folkloro kolektyvu specifiką, įvairių folkloro sričių ypatumus, atlikimo stilistiką ir kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes;
  1.5.mokėti savarankiškai organizuoti darbą, būti iniciatyvus ir gebėti vadovauti kolektyvui.
  PRETENDENTŲ ATRANKA – pokalbis 2020 m. liepos 15 d. 13.00 val.
  Su savimi turėti dokumentus.

 

 • Kultūrinės veiklos vadybininkas – pareigybės dydis 0,25 etato, 10 val./sav.
  Pareigybės paskirtis – gebėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką, organizuoti kultūrinius renginius, puoselėti bei palaikyti bendruomenės tradicijas, administruoti priskirtą Visagino kultūros centro salę, organizuoti kultūros produktų gamybą bei reklamą ir kt.
  Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo 2017-01-17 įstatymu Nr. XIII-198, koeficientas 4,49-8,8.
  Pareigybės  lygis B.
  Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
  1.
  Kultūrinės veiklos vadybininkas, einantis šias pareigas, turi  atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
  1.2. mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus;
  1.3. mokėti užsienio kalbą (rusų arba anglų);
  1.4. išmanyti valstybės kultūros politiką, teisinius jos aspektus;
  1.5. mokėti atlikti kultūrinės veiklos tyrimus, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
  1.6. išmanyti bendruosius laisvalaikio organizavimo dėsningumus;
  1.7. gebėti dirbti komandoje;
  1.8.  žinoti profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus, būti komunikabilus, iniciatyvus, kūrybingas, pareigingas.
  PRETENDENTŲ ATRANKA – pokalbis 2020 m. liepos 15 d. 10.00 val.
  Su savimi turėti dokumentus.

Prenumeruok – apie renginius žinok!

Renginių anonsas

KARANTINAS NUO 2020-11-07 IKI 2020-11-29


Mūsų draugai