Dėl žiūrovų registravimo renginiuose

Gerbiami žiūrovai,

Vyriausybės patikslintame nutarime „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ visuose renginiuose, nepriklausomai nuo jų dalyvių skaičiaus, organizatoriai turi užtikrinti žiūrovų ir dalyvių registravimą.

Siekiant užtikrinti renginių dalyvių srautų kontrolę ir kontaktų atsekamumą, renginių organizatoriai įpareigoti kontroliuoti žmonių patekimą į renginio vietą.

Raginame bilietus įsigyti iš anksto ir išvengti spūsčių prieš renginį.

Įsigyjant bilietus Visagino kultūros centro „Draugystės“ patalpose (arba kitoje vietoje, kur vyks renginys), turėsite užpildyti anketą.

Atėję į nemokamus renginius, žiūrovų registracijos anketą užpildysite renginio vietoje salės fojė (prie budinčiojo).

Rekomendacijos parengtos vadovaujantis rugpjūčio 26 d. valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, kuriame nustatyta, kad renginį organizuojantys asmenys, vykdantys žiūrovų (dalyvių) registravimą elektroniniu būdu, turi surinkti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, gyvenamosios vietos informaciją (gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis). Šie duomenys turi būti renkami tiesiogiai iš duomenų subjekto ir tvarkomi tik COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais. Duomenys turi būti saugomi ne ilgiau kaip 21 dieną po įvykusio reginio ir po to iš karto sunaikinti. Gavus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prašymą, epidemiologinės diagnostikos tikslais šie duomenys centrui turi būti pateikti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas.

Kultūros ministro patvirtintose rekomendacijose nurodoma, kad elektroninės registracijos būdą ir formą pasirenka renginio organizatorius, įvertindamas patogumą ir aprėptį konkrečiame renginyje. Registravimas elektroniniu būdu gali būti vykdomas naudojant, pavyzdžiui, mobiliąją aplikaciją, išankstinę registraciją renginio organizatoriaus nurodytu elektroniniu paštu, išankstinę registraciją internetu renginio organizatoriaus nurodytoje interneto svetainėje ar kitoje elektroninės prieigos vietoje, registraciją elektroniniu būdu prieš patenkant į renginį (renginio vietoje), registraciją renginio organizatoriui pasitelkiant pagalbinius asmenis renginio metu, kurie renginio žiūrovų ir (ar) dalyvių duomenis surenka elektroniniu būdu, taip pat ir kitais panašiais būdais.

Vyriausybės sprendimas dėl renginių žiūrovų (dalyvių) elektroninės registracijos nuo rugsėjo 1 d. leis neberiboti atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamų renginių žiūrovų (dalyvių) skaičiaus, tačiau kartu padės rūpintis koronaviruso valdymu. Jei organizatoriai registruoti asmenų negali, renginyje leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip 300 žiūrovų išlaikant saugų atstumą.

https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/patvirtintos-rekomendacijos-del-renginiu-ziurovu-ir-dalyviu-elektronines-registracijos

Lietuvos Respublikos kultūros ministro Įsakymas „Dėl kultūros ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. ĮV-1028 „Dėl kultūros įstaigų veiklos ir kultūros paslaugų teikimo rekomendacijų ekstremaliosios situacijos dėl Covid-19 ligos protrūkio  laikotarpiu patvirtinimo“ pakeitimo“:

„5.7. renginio organizatorius turi užtikrinti bilietų platinimą elektroniniu būdu į atvirose ir
uždarose erdvėse organizuojamus renginius. Bilietų platinimo elektroniniu būdu tikslas –
identifikuoti asmenis, kurie dalyvaus renginyje, ir jiems įsigyjant bilietą į renginį, surinkti jų
duomenis, kurie būtų naudojami COVID-19 ligos protrūkio valdymo tikslu;

5.8. tuo atveju, jeigu renginys nemokamas arba renginio organizatorius priima sprendimą
bilietus į renginį platinti ne elektroniniu būdu, jis turi užtikrinti renginio žiūrovų ir (ar) dalyvių
registravimą elektroniniu būdu. Elektroninės registracijos būdą ir formą pasirenka renginio
organizatorius įvertindamas jo patogumą ir aprėptį konkrečiame renginyje. Registravimas
elektroniniu būdu gali būti vykdomas naudojant, pavyzdžiui, mobiliąją aplikaciją, išankstinę
registraciją renginio organizatoriaus nurodytu elektroniniu paštu, išankstinę registraciją internetu
renginio organizatoriaus nurodytoje interneto svetainėje ar kitoje elektroninės prieigos vietoje,
registraciją elektroniniu būdu prieš patenkant į renginį (renginio vietoje), registraciją renginio
organizatoriui pasitelkiant pagalbinius asmenis renginio metu, kurie renginio žiūrovų ir (ar) dalyvių
duomenis surenka elektroniniu būdu, taip pat ir kitais panašiais būdais;

5.9. reikalavimai renkamiems duomenis nustatomi Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijos vadovo sprendime. Asmenys, kurie nepateikia reikiamų duomenų renginio
organizatoriui, neturi teisės dalyvauti renginiuose, kuriuose dalyvaujant tokie duomenys turi būti
pateikiami renginio organizatoriaus nustatytu būdu ir forma. Duomenys renkami COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės tikslais;

5.10. jei renginio organizatoriai negali užtikrinti ir įgyvendinti reikalavimų, išdėstytų 5.7-5.9
punktuose, jie turi užtikrinti, kad renginyje dalyvautų ne daugiau kaip 300 žiūrovų ir (ar) dalyvių
(neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo).“

Mieli žiūrovai, maloniai prašome renginių metu dėvėti veido apsaugos kaukes (jos privalomos ir vaikams, vyresniems nei 6 m., išskyrus, kai žmogus apsauginės kaukės negali dėvėti dėl negalios), prie įėjimo į kultūros centro patalpas dezinfekuoti rankas, laikytis LR Vyriausybės patvirtintų COVID-19 saugumo principų.

Reguliariai atnaujinama renginių apribojimų, susibūrimų viešose vietose ir kita aktuali informacija skelbiama www.visaginas.lt

DĖKOJAME UŽ KANTRYBĘ IR SUPRATINGUMĄ!

Visagino kultūros centras

 

Renginių anonsas

Gegužės 5 d. – birželio 5 d. VKC „Draugystė“ (Parko g. 7) Alinos Novosad paroda „Abstrakcija interjere“

 

Gegužės 6 d. – birželio 5 d. VKC „Sedulina“ (Vilties g. 5) Česlavos Pimpienės gyvenimui ir kūrybai skirta paroda „Gyvoji istorija“

Gegužės 12 d. 14.30 VKC „Draugystė“ (Parko g. 7) Animacinis filmas „Didžiapėdžio vaikis 2“ (dubliuotas rusiškai)

Gegužės 12 d. 17.30 VKC „Draugystė“ (Parko g. 7) Komedija „Meilei dydis nesvarbu“ (rusų kalba su lietuviškais subtitrais)

Gegužės 12 d. 20.00 VKC „Draugystė“ (Parko g. 7) Veiksmo filmas „Ugnis“ (rusų kalba su lietuviškais subtitrais)

Gegužės 13 d. 14.30 VKC „Draugystė“ (Parko g. 7) Animacinis filmas „Sapnų kūrėjai“ (dubliuotas rusiškai)

Gegužės 13 d. 17.30 VKC „Draugystė“ (Parko g. 7) Komedija „Matyk kaip aš“ (rusų kalba su lietuviškais subtitrais)

Gegužės 13 d. 20.00 VKC „Draugystė“ (Parko g. 7) Drama „Tėvas“ (anglų kalba su lietuviškais subtitrais)