Paroda „Vienas amžius iš septynių. Lietuva. Lita. Lite“

Visagino kultūros centre 2020 m. rugsėjo 15 d. atidaroma paroda, skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams. Paroda „Vienas amžius iš septynių. Lietuva. Lita. Lite“ – kitoks žvilgsnis į žydų vietą ir likimą Lietuvoje istorijos vingiuose. Renginys nemokamas.

Parodą „Lietuva. Lita. Lite. Vienas amžius iš septynių“ inicijavo LR Užsienio reikalų ministerija.
Rodyta keliuose Jungtinių Valstijų miestuose ir Pietų Afrikos Respublikoje, paroda sugrįžo Europon, į jos sostines, šiemet keliauja ir po Lietuvos miestus.

Šiandien savaime aišku, jog iš visų paminėtų amžių svarbiausias bus dvidešimtasis – pradžioje viltingas, tačiau galiausiai įsispaudęs kaip kruvinas abiejų tautų sambūvio saulėlydis.
Vos treji to amžiaus metai neatpažįstamai pakeitė Lietuvos veidą. Tai, ką šiuolaikinė medicina įvardija kaip potrauminę amneziją, atminties praradimą, buvo perduota ir naujausioms kartoms.

Taip, knygų lentynose rikiuojasi dešimtys istorikų veikalų, mirga publikacijos periodikoje, ne ką atsilieka grožinė literatūra ir scenos menai, o ginčai, kas anuomet šiose padangėse dėjosi, netyla ligi šiol, ir dažnai būna aršūs. Šiaip ar taip, ryškėja, kad anų praeities dienų aiškinimai ir pasiaiškinimai – ne ko verti, kad moralinė žydų ir lietuvių katastrofos ištartis net šios dienos – tiek prisižiūrėjusiam ir prisiklausiusiam – žmogui nėra aprėpiama, taigi – tamsūs aukas deginusių laužų dūmai vis dar tebesisklaido. Vadinasi, laukia ilgi kantrios civilizacinės darbuotės metai.

Kamerinio formato kilnojamoji paroda teišgali žiūrovui pasiūlyti tiktai tam tikrą kiek platėlesnės daugiabriaunio siužeto traktuotės punktyrą. Neišvengiamas pasakojimo glaustumas lėmė sprendimą remtis ekspresyvia nuotraukų saviraiška, kur tik įmanoma atsisakant faktologinių prierašų.
Neapleidžia viltis, kad šioji kukli pastanga pakuždės valstybei būtinybę padovanoti savo ateičiai daugsyk išsamesnę ir niekur nekilnojamą edukacinę panoramą.

Parodos sudarytojas – Pranas Morkus
Parodos dizainą sukūrė – dizaino studija JUDVI (Viktorija Sideraitė Alon ir Jūratė Juozėnienė)

LR URM iniciatyva ši paroda apkeliavo beveik visą pasaulį, buvo pristatyta:
2017 m. gruodžio mėn. – LR Seime (EN versija)
2018 m. – JAV (Čikagos kultūros centre ir Suburbian Synagogue Beit El, LR ambasadoje Vašingtone, LR konsulte Niujorke)
2019 m. – PAR (Johanesburge ir Keiptauno žydų muziejuje)
2019 m. – Londone „Litvak days in London“
2019 m. – Romos ŠOA muziejuje
2020 m. – LR Seime (LT versija)
2020 m. – rodyta Dubline
2020 m. – bus pristatyta Briuselyje
2020 m. – metų pabaigoje atidaroma B’nai B’rith NSW Sydnėjuje, Australijoje

Visagino kultūros centras, „Draugystės“ parodų salė, adresas: Visaginas, Parko g. 7

Prenumeruok – apie renginius žinok!

Renginių anonsas

KARANTINAS

NUO 2020-11-07 IKI 2021-01-31


Mūsų draugai