Sausio 13-oji – Lietuvos laisvės gynėjams atminti

Tą naktį tankai traiškė laisvę,
Tą naktį iš juodų juodžiausią.
Tą naktį jie krauju aplaistė
Tėvynę lyg viltim šviesiausia.
Tą naktį kūnai mūrais stojo
Prieš aršų pyktį ir niekšybę.
Tą naktį širdys užgiedojo,
Kad saugotų vilties galybę.
Tą naktį tankai nesutraiškė
Nei laisvės, nei vilties tvirtovės.
Tą naktį ugnimi pražydo laisvė…
(Pranciška Regina Liubertaitė, 2013)

Sausio 13-osios nakčiai – jau 30 metų. Tai  mūsų vienybės, ryžto, garbės naktis, kuri leido išbrėkšti visai kitam rytui. Tą naktį tauta buvo tvirta, vieninga, turėjusi patį šviesiausią, švenčiausią tikslą – laisvą nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tą naktį žuvo 14 žmonių, apie tūkstantis buvo sužeisti…

Minėdamas Laisvės gynėjų dienos 30-ąsias metines Visagino kultūros centras (VKC) rengia akciją – „Lietuvos laisvei – 30“, kuri primins istorines 1991-ųjų sausio 13–osios akimirkas. Šia proga visus kviečiame sausio 13-ąją prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir 8.00-8.10 val. languose įžiebti vienybės, teisingumo ir atminimo žvakutes.

Pasaulį apėmusios pandemijos akivaizdoje šiemet sudėtinga organizuoti renginius, burti žmones, todėl sausio 13-ąją ši sukaktis bus paminėta simboliškai. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos nutarimu pagrindiniai Laisvės gynėjų renginiai nukeliami į rugpjūčio mėn., kai su puču Maskvoje toliau riedėjo Lietuvos laisvės kelias ir buvo išspręstas šalies nepriklausomybės klausimas. Tad 30-mečio proga VKC kviečia anuometiniuose įvykiuose dalyvavusius visaginiečius pasidalinti prisiminimais, turima foto ar video medžiaga. Visa tai bus panaudota kuriant dokumentinį filmą, taip pat numatoma surengti dokumentinę fotografijų parodą.
Kontaktinis asmuo: Rima Vigėlienė, tel. nr. 8 659 75379, el. p.
rimavigeliene@gmail.com. Jūsų prisiminimų lauksime iki liepos 1 d.

Pačią sukaktį šiuokart švęsime kukliau. Kultūros centro „Sedulinos“ pastatas bus apšviestas tautinės vėliavos spalvomis, skambės patriotinė muzika. Visagino viešoji biblioteka pakvies į dokumentų parodą „Žvilgsnis į 1991-ųjų sausio 13-ąją“ (pastato Taikos pr. 52 languose). Bibliotekos filialo (Sedulinos al. 14/3) languose veiks fotografijų paroda „Žuvę už Tėvynę amžinai gyvi“

Sausio 13-ąją šiai datai skirtas veiklas numato ir miesto ugdymo įstaigos. „Atgimimo“ gimnazijoje vyks virtualių pilietiškumo pamokų ciklas „Liepsnojantis sausis“. „Žiburio“ pagrindinė mokyklos mokiniai ir mokytojai šią sukaktį paminės susitikę klasės valandėlėse. „Gerosios vilties“ progimnazijos bendruomenė savo kieme ne tik  sukurs Neužmirštuolių pievą, bet ir organizuos integruotas lietuvių kalbos ir istorijos pamokas „Nepalaužtas laisvės troškimas“, mokiniai žiūrės ir aptars režisieriaus Broniaus Talačkos dokumentinį kino filmą „Sausio 13-oji“. Ši data bus pažymėta ir „Verdenės“ gimnazijoje. Čia diena prasidės virtualiais klasių bendruomenių rytmečiais, klasės valandėlėmis, kurias pakeis žmonių liudijimų apie sausio 13-osios įvykius skaitymai „Lietuva. Dokumentai-liudijimai-atgarsiai. 1991-01-13“. Ši gimnazija taip pat organizuos kino filmo „Mes dainuosim“ peržiūrą ir aptarimą, virtualią mokinių darbų parodą, kūrybinių darbų konkursus, dainos konkursą „Kuriu dainą laisvei“, dailyraščio konkursą „Žodžiai LAISVEI“, knygų skirtukų konkursą ir kt. Visagino edukacijų centras organizuos netradicines nuotolines pilietiškumo pamokėles „Sausio 13-oji gyva atmintyje“, o Visagino kūrybos ir menų akademija Visagino gatvėje pakvies uždegti atminimo žvakeles. Lopšeliuose-darželiuose mažiesiems visaginiečiams taip pat bus organizuoti pilietiškumo užsiėmimai:  „Kūlverstuko“ vaikai su auklėtojomis šoks vienybės šokį, „Auksinio gaidelio“ bendruomenė ne tik aptars sausio 13-sios įvykių prasmę Lietuvai, tačiau deklamuos eiles ir dainuos daineles lietuvių kalba, pieš piešinius apie Lietuvą „Mūsų graži Lietuva“ bei pasižiūrės filmą „Lietuva iš paukščio skrydžio“. O „Ąžuoliuko“ vaikai žada prikarpyti daug neužmirštuolių žiedų, aptarti jų prasmę bei pasižiūrėti pilietiškumą ugdantį kino filmą. 

 

Prenumeruok – apie renginius žinok!

Renginių anonsas

KARANTINAS

NUO 2020-11-07 IKI 2021-01-31


Mūsų draugai