Visagino kultūros centrui reikalingas

„Gimtosios mokyklos“ (ukrainiečių) būrelio vadovas pareigybės dydis – 0,25 etato, 10 val./sav.

Pareigybės paskirtis – pasirengti ir vesti „Gimtosios mokyklos“ būrelio ugdymo užsiėmimus, vadovauti klasei/grupei.
Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo 2017-01-17 įstatymu Nr. XIII-198, koeficientas 4,3-8,03.
Pareigybės lygis B. 

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

1. „Gimtosios mokyklos“ (ukrainiečių) būrelio vadovas, einantis šias pareigas, turi  atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
1.2. mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus;
1.3. mokėti savo gimtąją kalbą, turėti reikiamą teorinių žinių, praktinių įgūdžių, darbo metodikos bagažą;
1.4. gebėti dirbti komandoje;
1.5.  žinoti profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus, būti komunikabilus, iniciatyvus, kūrybingas, pareigingas.

PRETENDENTŲ ATRANKA – pokalbis 2020 m. lapkričio 20 d. 10.00 val.
Su savimi turėti dokumentus.Prenumeruok – apie renginius žinok!

Renginių anonsas

KARANTINAS

NUO 2020-11-07 IKI 2021-03-31


Mūsų draugai