2019 metų projektai:

  • Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo…

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017-05-08 – 2019-03-31
Paramos šaltinis: ES struktūriniai fondai, Visagino savivaldybė
Paramos suma: Europos regioninės plėtros fondas – 492 032,22 Eur., Visagino savivaldybė – 115 988,24 Eur.

Visagino kultūros centras kartu su Visagino savivaldybės administracija įgyvendino Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Buvusios „Sedulinos“ mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro  ir bendruomenės reikmėms, įrengiant miestą po vienu stogu“. Projekto veiklos buvo pradėtos 2017 m., o pasibaigė 2019 m.

Projekto esmė – viename pastate sukurti visą infrastruktūrą kultūros veiklai, kuri veiktų ištisus metus (renginių, parodų ir konferencijų salės, muziejus, patalpos repeticijoms, erdvės edukacinėms programoms ir amatų studijoms, poilsio zonos). Tai būtų kultūros, turizmo ir verslo miestas po vienu stogu, fiksuojantis istorinius laikotarpius – nuo išsaugotų tradicijų iki sukurtų ir kuriamų šiandien. Greitai besikeičiančiame šiandieniniame pasaulyje pagrindine vertybe tampa sugebėjimas teikti įvairias paslaugas vienoje vietoje, transformuotis ir prisitaikyti prie naujų aplinkybių. Tai šio laikmečio ypatybė ir pagrindinė vystymosi sąlyga kaip menininkui, taip ir verslininkui.

Pravėrus atnaujinto pastato duris pateksite į MIESTĄ, turintį savo gatves ir alėjas (Senamiesčio, Teatro, Etnokultūrų, Visagino žvaigždžių), koncertų ir konferencijų sales, muziejų. Šioje erdvėje PO VIENU STOGU lankytojai ir turistai įvairiapusiškai pažins daugiatautį Visagino miestą: susipažins su jo kultūra, istorija ir tradicijomis. Pritaikytos erdvės teiks informaciją ir užimtumą: nuo etno šaknų  (tautinių kultūrų kolektyvai) iki šiuolaikinio meno veiklų.

Projekto metu buvo atliktas vidaus patalpų ir koridorių remontas, sutvarkyti san. mazgai. Visose patalpose sumontuota būtiniausia įranga ir įsigyti baldai paslaugoms teikti. Visi rekonstrukcijos darbai buvo atliekami atsižvelgiant į žmonių su negalia poreikius: tiek konferencijos, tiek teatro salėje paliktos/įrengtos vietos arti scenos/projektoriaus, neįgaliesiems su vežimėliais įrengtos specialiai pritaikytos ir/arba lengvai išardomos kedės, visų patalpų įėjimo durys yra platesnės ir tai sudaro palankias sąlygas žmonėms su judėjimo sutrikimais (vežimėliais). Visi remontuojamo pastato koridoriai yra labai platūs, o tai leidžia žmonėms su negalia laisvai judėti ir dabar. Koridoriuose bei parodų salėse pastatyta daug suoliukų,  ant kurių senjorai ar žmonės su judėjimo sutrikimais galės pailsėti.

Šio projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo buvo išmokėta 492 032,22 Eur suma, Visagino savivaldybė skyrė 115 988,24 Eur.

  • XII tradicinio muzikavimo kursai Visagine ir Meironų kaime

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019-05-06 – 2019-09-16
Paramos šaltinis:  Lietuvos kultūros taryba
Paramos suma:  4000 eur.

„XII tradicinio muzikavimo kursai Visagine ir Meironų kaime“ – tai Visagino kultūros centro ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro projektas. Partneris – Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija.

Projekto tikslas: atgaivinti senąsias muzikavimo tradicijas, perduoti muzikavimo subtilybes praktinių mokymų metu, skatinti lietuviškos tradicinės muzikos sklaidą Visagino mieste, aktyvinti regioninį ir respublikinį kultūrinį bendradarbiavimą.

Buvo organizuota galimybė patobulinti arba išmokti groti tradiciniais lietuvių muzikos instrumentais: cimbolais, dūdmaišiu, smuiku, armonika ir mažuoju būgneliu.  Taip pat įvyko ankstesnių metų projektų dalyvių fotoparoda.  Projekto dalyviams buvo organizuota ekskursija į Aukštaitijos nacionalinį parką (į Bičių muziejų), vakaronė. Trečią mokymų dieną įvyko tradicinis nemokamas dalyvių koncertas.

  • Vaikų ir suaugusiųjų neformalus švietimas

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 – 2019-12-01
Paramos šaltinis: Tautinių mažumų departamentas prie LRV
Paramos suma:  6000 eur.

Siekiant paspartinti Visagino savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojų integraciją į šalies gyvenimą ir stiprinant  kultūros, sporto ir švietimo įstaigų galimybes teikti formalaus ir neformalaus ugdymo paslaugas, plėtoti darbo su jaunimu galimybes, atsirado poreikis organizuoti pedagoginių-psichologinių žinių kursą pagal atitinkamai parengtą, atitinkančią poreikius, programą.

  • Visagino garsų žemėlapis

Įgyvendinimo laikotarpis:  2019-06-01 – 2019-09-30
Paramos šaltinis:  Lietuvos kultūros taryba, Visagino savivaldybė
Paramos suma:  4000 eur., 1 055 eur.

Projekto „Visagino garsų žemėlapis“ tikslas – sukurti nestandartinį miesto pažinimo ir patyrimo scenarijų. Liepos 26-28 d. vyks 3 dienų kūrybinės dirbtuvės, kurių metu skirtingų kartų gyventojai kartografuos ir dokumentuos autentiškus vietos garsus ir juos konteksualizuojančius pasakojimus. Surinkti garsų ir pasakojimų įrašai bus perkelti į interaktyvią platformą, kuri bus laisvai prieinama nuo š.m. rugsėjo. Garsų žemėlapis gali būti nuolat papildomas, o surinkti garsai ir pasakojimai gali tapti kitų projektų (meno, edukacinių, turistinių ir kt.) pagrindu.

  • XXIV tarptautinis šokių festivalis „Gervė“

Įgyvendinimo laikotarpis:  2019-06-03 – 2019-10-31
Paramos šaltinis:  Lietuvos kultūros taryba, Visagino savivaldybė
Paramos suma:  2500 eur., 5000 eur

Tikslas: Aktyviau integruoti Visagino gyventojus į Lietuvos kultūrinį gyvenimą, puoselėti šokio tradiciją, aktyvinti liaudiškos choreografijos, sportinių bei šiuolaikinių šokių grupių judėjimą, kūrybinę veiklą, sceninės choreografijos plėtotę, ieškoti naujo repertuaro, aktyvinti koncertinę veiklą, susirasti bendraminčių turiningam ir ilgalaikiam bendravimui.

Paskutinis atnaujinimas: Rgp 31, 2020 @ 14:46

Renginių anonsas

KARANTINAS

NUO 2020-11-07 IKI 2021-04-30