Kunigo Jono Augustausko fotografijų paroda

Visagino kultūros centras, bendradarbiaudamas su Genocido aukų muziejumi, vėl kviečia visaginiečius aplankyti parodoje. Šį kartą pristatome Kunigo Jono Augustausko fotografijų parodą, kuri bus eksponuojama 2012 m.  rugsėjo 14-26 d. d. Visagino kultūros centro Etnokultūrų skyriaus parodų salėje (Vilties g. 1).

Džiaugiamės, kad turime galimybę pasiūlyti patrauklia ir priimtina visiems forma ugdyti pilietiškumą, patriotizmo jausmą, pasididžiavimą savo Tėvyne,  gilinti domėjimąsi savo tautos istorija.

Trumpai apie parodą

XX a. penktasis dešimtmetis buvo dramatiškas ir Lietuvos istorijai, ir kultūrai. Lietuvą Kunigas Jonas Augustauskas Lietuvojeokupavus Sovietų Sąjungai, pagal sovietinį modelį imta pertvarkyti visą kultūrinį gyvenimą. Fotografija, viena iš kultūros ir meno sričių, taip pat buvo pertvarkyta ir paversta sovietinės ideologijos propagandos priemone. Tačiau greta oficialiosios fotografijos buvo ir kitas fotografijų klodas – partizanų, tremties ir lagerių nuotraukos. Jos buvo daromos ypač sunkiomis sąlygomis, slapta, tad daugelio tokių fotografijų autorių pavardės iki šiol buvo nežinomos. Tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pradėta įvardyti šiuos fotografus.

Vienas tokių palyginti neseniai „atrastų“ fotografų – kun. Jonas Augustauskas (1923-11-24 – 2002-12-09). 1949 m. balandžio mėn. jis buvo ištremtas iš Kauno, kur tuo metu studijavo kunigų seminarijoje. Prieš porą savaičių, kovo 25 d., buvo ištremti jo tėvai, brolis ir sesuo. Po pusės metų visa Augustauskų šeima susitiko Irkutsko srities Tangujaus rajone. Ten kun. J. Augustauskas iš pradžių dirbo keltininku, kol 1953 m., sėkmingai baigęs traktorininkų kursus, ėmė dirbti Tangujaus mašinų ir traktorių stotyje.

Bėgo metai, vieni darbai keitė kitus, tačiau kun. J. Augustauskas niekada nepamiršo savo pašaukimo, nuolat teikė religinius patarnavimus į Irkutsko sritį ištremtiems tautiečiams. Dėl linksmo būdo, gerumo, paprastumo ir darbštumo žmonės mėgo jaunąjį kunigą – jokia šventė, joks žmonių susibūrimas negalėjo be jo apsieiti. O kadangi nuolatinis J. Augustausko palydovas buvo fotoaparatas, tai jis dažnai fiksavo kasdienybės vaizdus ir tremtyje sutiktus žmones. Per kelerius metus susikaupė nemažai negatyvų.

2003–2004 m. kunigo artimieji padovanojo Genocido aukų muziejui net 551 originalų fotografijų negatyvą – juose užfiksuoti žmonių portretai, tremtinių kasdienybės, darbo, laisvalaikio, švenčių ir laidotuvių vaizdai…

Maloniai kviečiame apsilankyti!

 

 

 

Prenumeruok – apie renginius žinok!

Renginių anonsas

 • Rugpjūčio 10-14 d. 10-18 val.
  „XIII tradicinio muzikavimo kursai Visagine ir Meironų kaime“ (pagal išankstinę dalyvių registraciją)
  „Sedulinos“ salė, Meironų k. (Ignalinos raj.)
 • Rugpjūčio 12 d. 14.30 val.
  Kino filmas „Gnomai sugrįžta“ (animacija, filmas dubliuotas lietuviškai). Bilieto kaina: 4 eur., 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Rugpjūčio 12 d. 17.30 val.
  Kino filmas „Vienas įkvėpimas“ (drama, filmas rusų kalba su lietuviškais subtitrais). Bilieto kaina: 4 eur., 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Rugpjūčio 12 d. 20 val.
  Kino filmas „Sek paskui mane“ (siaubo, N-16, filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais). Bilieto kaina: 4 eur., 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Rugpjūčio 13 d. 18 val.
  „XIII tradicinio muzikavimo kursų Visagine ir Meironų kaime“ dalyvių koncertas. Įėjimas nemokamas.
  VKC „Sedulinos“ salė
 • Rugpjūčio 13 d. 14.30 val.
  Kino filmas „Kapitonas Kardadantis ir stebuklingas deimantas“ (animacija, filmas dubliuotas lietuviškai). Bilieto kaina: 4 eur., 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Rugpjūčio 13 d. 17.30 val.
  Kino filmas „Belgradas“ (komedija, N-13, filmas rusų kalba su lietuviškais subtitrais). Bilieto kaina: 4 eur., 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Rugpjūčio 13 d. 20 val.
  Kino filmas „Vienas įkvėpimas“ (drama, filmas rusų kalba su lietuviškais subtitrais). Bilieto kaina: 4 eur., 5 eur.
 • Rugpjūčio 14 d. 14.30 val.
  Kino filmas „Kapitonas Kardadantis ir stebuklingas deimantas“ (animacija, filmas dubliuotas lietuviškai). Bilieto kaina: 4 eur., 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Rugpjūčio 14 d. 17.30 val.
  Kino filmas „Forpostas“ (veiksmo, N-16, filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais). Bilieto kaina: 4 eur., 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Rugpjūčio 14 d. 20 val.
  Kino filmas „Vienas įkvėpimas“ (drama, filmas rusų kalba su lietuviškais subtitrais). Bilieto kaina: 4 eur., 5 eur.

    Parodos (darbo dienomis 10 – 20 val.)

 • Nuo rugpjūčio 6 d. (atidarymas 17 val.) iki rugsėjo 4 d.
  M. Ščerbakovos ir Jaunųjų menininkų klubo „Paletė“ paroda „Žvelgiu į ežerų mėlį…“, skirta Visagino 45 m.
  VKC „Draugystės“ parodų salė
 • Nuo rugpjūčio 7 d.
  Istorinė dokumentikos paroda „Nuo kertinio akmens iki miesto…“
  VKC „Sedulinos“ parodų salė
 • Nuo 2019 m. spalio 31 d.
  Visagino menininkų fotoakimirkų paroda
  VKC „Sedulinos“ erdvės (I aukštas)
 • Nuo 2019 m. vasario 11 d.
  Algirdo Smolskio tapybos darbų paroda
  VKC „Sedulinos“ erdvės (III aukštas)

Mūsų draugai