Baltarusių folkloro studija „Žemerva“

Baltarusių folkloro studija „Žemerva“ įkurta 2003 prie Mažosios Tėvynės muziejaus Studzivoduose, Lenkijoje, Dorofejaus Fioniko ir jo sesers Anos. Dorofejus – neeilinė asmenybė, talentingas, kuklus, tikintis žmogus. Spėja nuveikti labai daug ką: Mažosios Tėvynės muziejaus įkūrėjas, cerkvės choro regentas, rašo nuostabias knygas apie gimtojo krašto istoriją, leidžia kompaktines plokšteles su baltarusių liaudies dainų įrašais, nes vienu iš esminių savo gyvenimo tikslų įvardija dvasinės ir materialiosios dvasinės baltarusių tautos kultūros propagavimą.
Kartu su šeima gyvena tradicinio kaimo ūkio gyvenimą: pats kulia grūdus, pjautuvu pjauna javus, šienauja dalgiu, sėja rankomis.
Jis puikiai dainuoja baltarusių liaudies dainas ir groja senovine armonika. „Žemervos“ repertuare- tradicinės Podjašlės krašto ir Polesės apeigų ir darbo dainas, surinktas ir užrašytas ekspedicijose nuo 1969 iki 2017 metų. Podjašlės kraštas – tai regionas, kuriame kompaktiškai gyvena baltarusiai. Ansamblis (akordeonas, smuikai ir būgnas) groja ir šio regiono instrumentinę muziką.


Cтудия традиционного фольклора подляшских белорусов «Жэмэрва» создана в 2003 году при Музее Малой Родины в Студзиводах, в предместьи Бельска Подляшского (Польша) Дорофеем Фиоником и его сестрой Анной. Дорофей – незаурядный, талантливый, православный и очень скромный человек, делает и успевает очень многое – он регент церковного хора, основатель Музея Малой Родины в Студзиводах, пишет и издаёт прекрасные книги об истории родного края, выпускает диски с записями традиционной песенной культуры белорусов, так как самой важной своей целью считает пропаганду духовной и материальной культуры подляшских белорусов. Вместе с семьёй ведёт традиционное крестьянское хозяйство: молотит цепом, жнёт серпом, косит косой, сеет своими руками. Он прекрасно поёт белорусские народные песни и играет на старинной гармонике. В репертуаре «Жэмэрвы» – традиционные обрядовые и бытовые песни Подляшья – региона компактного проживания белорусов, а также белорусского Полесья, записанные в экспедициях 1969-2017 г. Ансамбль исполняет и инструментальную музыку этого региона. В составе инструментальной группы – аккордеон, скрипки, бубен.

Prenumeruok – apie renginius žinok!

Renginių anonsas

 • Kovo 20 d 19 val.

  Humoro vakaras „Naujos rusės bobutės“ (Rusija)(bilieto kaina 30 Eur)

  VKC „Draugystės“ salė

 • Kovo 22 d. 18 val.

  Kolektyvo „Rondo“ jubiliejinis koncertas

  VKC „Draugystės“ salė

 • Kovo 22 d. 18 val.

  XXIV Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris Visagine“.
  Kino filmas „Vasara“ (rusų kalba su liet. subtitrais, bilieto kaina 4 Eur)

  VKC „Draugystės“ kino salė

 • Kovo 23 d. 16 val.

  XXIV Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris Visagine“.
  Kino filmas „Vasaros paukščiai“ (anglų kalba su liet. subtitrais, bilieto kaina 4 Eur)

  VKC „Draugystės“ kino salė

 • Iki kovo 23 d.

  Paroda „Ak, kokios skrybėlaitės !“, skirta Tarptautinei moters dienai.

  VKC filialo Tautinių kultūrų ir bendruomenių namų parodų salė

 • Iki kovo 29 d.

  L. Rakitovos ir P. Bučinskienės tapybos darbų paroda „Rieškučios vasaros ir žiupsnelis rudens“

  VKC „Draugystės“ parodų salė

 • Iki kovo 27 d.

  Paroda „Ežerų kraštas-2019“

  VKC „Sedulinos“ parodų salė

 • nuo vasario 11 d.

  Algirdo Smolskio tapybos darbų paroda

  VKC „Sedulinos“ erdvės (III aukšte)

 • nuo sausio 19 d.

  Fotoparoda apie Lenkiją

  VKC „Sedulinos“ parodų salė

 • Nuolat veikianti ekspozicija

  Ekspozicija „Močiutės kraitelis“ (iš Galinos Charbedijos asmeninės kolekcijos)

  VKC filialo Tautinių kultūrų ir bendruomenių namai (208 kab.)

 • Visagino krašto muziejaus interaktyvus projektas „Švęsk Visaginą“

  www.sveskvisagina.lt

Mūsų draugai