Folkloro grupė „Vargan“

Grupės vadovė Olga Jemeljančik.

Folkloro grupė „Vargan“ apjungė žmones, besidominančius tradicinės  baltarusių kultūros išsaugojimu. Grupė stengiasi studijuoti ir  atgaminti tradicinę baltarusių kultūrą: dainas (apeigines ir lyrines), šokamąjį ir  instrumentinį folklorą. Grupės dal

yviai stengiasi perimti ir perteikti autentišką atlikimo manierą. „Vargan“ dalyvauja  įvairiuose kultūros  renginiuose  Baltarusijoje ir  už jos ribų. Grupė atlieka įvairių Baltarusijos regionų (Polesės, Centrinės  Baltarusijos, Podneprovės, Posožjės, Ponemonės) dainas. Ypatingą vietą grupės repertuare užima Podvinės dainos, kurios  buvo surinktos etnografinių ekspedicijų metu.  


Фольклорная группа Варган

Ольга Емельянчик – руководитель группы.

Фольклорная группа „Варган“ объединила людей, заинтересованных в сохранении традиционной культурой белорусов. Коллектив занимается изучение

м и восстановлением белорусского традиционного творчества: песенный (как обрядовый, так и лирический), танцевальный, инструментальный фольклор. Участники группы стремятся перенимать аутентичную, оригинальную манеру исполнения. „Варган“ принимает участие

в различных культурных мероприятиях в Беларуси и за ее пределами, занимается реконструкцией обрядовых действий, проводит вокальные и танцевальные вечеринки.

Группа исполняет песни разных регионов Беларуси – Полесья, Центральной Беларуси, Поднепровья и Посожья, Понемонья. Особое место в репертуаре занимают песни Белорусского Подвинья, которые были записаны участниками коллектива во время этнографических экспедиций.

 

 

Prenumeruok – apie renginius žinok!

Renginių anonsas

 • Vasario 15 d. 12 val.

  Spektaklis „Bjaurusis ančiukas“ (bilieto kaina 5 Eur)

  VKC „Draugystės“ salė

 • Vasario 15 d. 18.30 val.

  Spektaklis „Kvailutė ir zekas“, 16+ (bilieto kaina 8 Eur, 10 Eur, 12 Eur)

  VKC „Draugystės“ salė

 • Vasario 15 d. 18 val.

  Kino filmas „Purpurinis rūkas“ (bilieto kaina 5 Eur)

  VKC „Draugystės“ kino salė

 • Vasario 16 d. 14 val.

  Valstybės atkūrimo dienai skirtas renginys

  VKC „Draugystės“ salė

 • iki vasario 10 d.

  Tekstilės paroda „Lietuvos didieji“

  VKC „Sedulinos“ parodų salė

 • nuo sausio 19 d.

  Fotoparoda apie Lenkiją

  VKC „Sedulinos“ parodų salė

 • nuo vasario 11 d. iki kovo 1 d.

  2019 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas „Sidabro vainikėlis“. Visagino miesto turas

  VKC „Sedulinos“ parodų salė

 • nuo vasario 15 d.

  Fotoparoda apie Lenkiją

  VKC „Sedulinos“ parodų salė

 • iki vasario 23 d.

  Paroda „Mano mėgstamas hobis“

  VKC filialo Tautinių kultūrų ir bendruomenių namų parodų salė

 • iki kovo 2 d.

  Fotoparoda „Stebuklas šalia mūsų“

  VKC „Draugystės“ parodų salė

 • Nuolat veikianti ekspozicija

  Ekspozicija „Močiutės kraitelis“ (iš Galinos Charbedijos asmeninės kolekcijos)

  VKC filialo Tautinių kultūrų ir bendruomenių namai (208 kab.)

 • Visagino krašto muziejaus interaktyvus projektas „Švęsk Visaginą“

  www.sveskvisagina.lt

Mūsų draugai