Folkloro grupė „Vargan“

Grupės vadovė Olga Jemeljančik.

Folkloro grupė „Vargan“ apjungė žmones, besidominančius tradicinės  baltarusių kultūros išsaugojimu. Grupė stengiasi studijuoti ir  atgaminti tradicinę baltarusių kultūrą: dainas (apeigines ir lyrines), šokamąjį ir  instrumentinį folklorą. Grupės dal

yviai stengiasi perimti ir perteikti autentišką atlikimo manierą. „Vargan“ dalyvauja  įvairiuose kultūros  renginiuose  Baltarusijoje ir  už jos ribų. Grupė atlieka įvairių Baltarusijos regionų (Polesės, Centrinės  Baltarusijos, Podneprovės, Posožjės, Ponemonės) dainas. Ypatingą vietą grupės repertuare užima Podvinės dainos, kurios  buvo surinktos etnografinių ekspedicijų metu.  


Фольклорная группа Варган

Ольга Емельянчик – руководитель группы.

Фольклорная группа „Варган“ объединила людей, заинтересованных в сохранении традиционной культурой белорусов. Коллектив занимается изучение

м и восстановлением белорусского традиционного творчества: песенный (как обрядовый, так и лирический), танцевальный, инструментальный фольклор. Участники группы стремятся перенимать аутентичную, оригинальную манеру исполнения. „Варган“ принимает участие

в различных культурных мероприятиях в Беларуси и за ее пределами, занимается реконструкцией обрядовых действий, проводит вокальные и танцевальные вечеринки.

Группа исполняет песни разных регионов Беларуси – Полесья, Центральной Беларуси, Поднепровья и Посожья, Понемонья. Особое место в репертуаре занимают песни Белорусского Подвинья, которые были записаны участниками коллектива во время этнографических экспедиций.

 

 

Prenumeruok – apie renginius žinok!

Renginių anonsas

 • Gruodžio 20 d. 18 val.

  Koncertas „Vienos miško pasaka“ (Baltarusijos valstybinis akademinis muzikinis teatras, bilieto kaina 10 Eur, 15 Eur)

  VKC „Draugystės“ salė

 • Gruodžio 20 d. 18 val.

  Kino filmas „Tabalūga“ (bilieto kaina 4 Eur)

  VKC „Draugystės“ kino salė

 • Gruodžio 21 d. 11 val.

  Naujametinis rytmetis vaikams „Kalėdos – stebuklų metas“ (bilieto kaina 1,80 Eur)

  VKC „Bangos“ salė

 • Gruodžio 21 d. 15 val.

  Spektaklis „Trijų paršiukų naujametiniai nuotykiai“ (bilieto kaina 10 Eur)

  VKC „Draugystės“ salė

 • Gruodžio 21 d. 19 val.

  Operetė „Paprastas stebuklas“ (bilieto kaina 18 Eur)

  VKC „Draugystės“ salė

 • Gruodžio 22 d. 17 val.

  R. Kirilkino koncertas (bilieto kaina 5 Eur, 7 Eur, 9 Eur. Renginio dieną – 14 Eur)

  VKC „Draugystės“ salė

 • Gruodžio 22 d. 21 val.

  Operetė „Paprastas stebuklas“ (bilieto kaina 18 Eur)

  VKC „Bangos“ salė

 • iki gruodžio 19 d.

  Paroda „Oi, kiek daug matyta, daug kartų matyta…“, skirta Visagino Jaunųjų menininkų klubo „Paletė“ 15 m. kūrybinės veiklos sukakčiai paminėti

  VKC „Draugystės“ parodų salė

 • Nuolat veikianti ekspozicija

  Ekspozicija „Močiutės kraitelis“ (iš Galinos Charbedijos asmeninės kolekcijos)

  VKC filialo Tautinių kultūrų ir bendruomenių namai (208 kab.)

 • Visagino krašto muziejaus interaktyvus projektas „Švęsk Visaginą“

  www.sveskvisagina.lt

Mūsų draugai