GRUPĖ „REGISTAN“ (UZBEKISTANAS)

Grupę „Registan“, įkurtą 2005 m.,  sudaro keletas muzikantų-virtuozų  ir solistė.  Grupės įkūrėjas ir meno vadovas yra Uzbekistano valstybinės konservatorijos docentas, respublikinių konkursų laureatas, muzikantas, grojantis nacionaliniais instrumentais ud ir dutarbas -Zulchorbekas Turapovas.

Grupės nariai – nusipelnęs Uzbekistano artistas, respublikinių konkursų laureatas – Kamilžon Šermatov (čangas, kanunas).

Pagrindinio respublikinio makomistų konkurso prizo nugalėtojas – Utkir Kadyrov (Hidžakas, sato).

Respublikinio konkurso laureatas Ichtijer Pulatov (doira, mušamieji instrumentai).

Unikalaus balso savininkė, grupės solistė – Respublikinės Zulfijos premijos laureatė Mochičechra Šomurodova.

Grupės muzikinėje veikloje ypatingas dėmesys skiriamas Uzbekistano liaudies dainų, autorinės muzikos ir įvairių pasaulio šalių muzikos propagavimui.

Muzikantai naudojasi originaliu kūrinių interpretacijos metodu, kuris padeda atskleisti nacionalinės muzikos koloritą.

Grupė „Registon“ savo kūryba ir atlikimu džiugino Japonijos, Belgijos, Olandijos, Austrijos, Kazachstano, Latvijos, Egipto, Kinijos Liaudies Respublikos, Lietuvos klausytojus.


Группа «Регистан» (Узбекистан)

Группа «Регистан», состоящая из числа виртуозных музыкантов и солистки, была создана в 2005 году. Организатором и художественным руководителем группы является доцент Государственной консерватории Узбекистана, лауреат республиканских конкурсов, исполнительна музыкальных инструментах уд и дутарбас ЗулхорбекТурапов.

В составе группы — Заслуженный артист Узбекистана, лауреат республиканских конкурсов Комилжон Шерматов (чанг, канун), обладатель Гранпри республиканскогоконкурсамакомистовУткирКадыров (гиджак, сато), лауреат республиканского конкурса Ихтиер Пулатов (дойра, ударныеинструменты) и певица с уникальным голосом, обладательница государственной премии имени Зульфии – Мохичехра Шомуродова (премия, присуждается одарённым девушкам в возрасте от 14 до 22 лет, обучающихся в учебных заведениях всех типов, отличающихся примерным поведением, прилежанием и общественной активностью, за особые достижения в области литературы, культуры, искусства, науки, образования и общественной деятельности. Премия учреждена в честь узбекской поэтессы Зульфии)

В исполнительской деятельности группы особое внимание уделяется пропаганде узбекской музыки, композиторского творчества и музыки народов мира. Музыканты используют оригинальный метод интерпретации произведений, направленный на раскрытие национального колорита и характерных особенностей музыки.

Группа «Регистон» имела честь продемонстрировать исполнительское мастерство с огромным успехом и получила высокую оценку в Японии, Бельгии, Голландии, Австрии, Казахстане, Латвии, Литве, Арабской Республике Египет, Китайской Народной Республике, в и других странах мира.

 

Prenumeruok – apie renginius žinok!

Renginių anonsas

 • Lapkričio 15 d. 17.30 val.

  Lietuvių liaudies dainų vakaras, skirtas Lietuvos 100-mečiui „Pyniau dainų vainikų…“

  VKC „Draugystės“ salė

 • Lapkričio 17 d. 15 val.

  Koncertas „Genadijaus Zavolodino dainos“

  VKC „Bangos“ salė

 • Nuo spalio 18 d.

  Paroda „Lietuvos kariuomenė fotografijoje 2016-2017“, skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti

  VKC „Draugystės“ parodų salė

 • Iki lapkričio 23 d.

  Paroda „Tautinė fotojuosta“

  VKC „Bangos“ salės fojė

 • iki lapkričio 23 d.

  Utenos apskrities konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas 2018“

  VKC „Sedulinos“ salė

 • Iki lapkričio 20 d.

  Visagino moksleivių piešinių ir plakatų antikorupcijos tema paroda
  „Esu sąžiningas“

  VKC filialo Tautinių kultūrų ir bendruomenių namai, parodų salė

 • Nuolat veikianti ekspozicija

  Ekspozicija „Močiutės kraitelis“ (iš Galinos Charbedijos asmeninės kolekcijos)

  VKC filialo Tautinių kultūrų ir bendruomenių namai (208 kab.)

 • Visagino krašto muziejaus interaktyvus projektas „Švęsk Visaginą“

  www.sveskvisagina.lt

Mūsų draugai