Kviečiame kartu paminėti Lietuvos Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną

Liepos 6-ąją švenčiame pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę – Lietuvos Valstybės dieną. Istorikai spėja, kad Lietuvos valstybė jau buvo sukurta ir vieno valdovo sujungta dar prieš pirmąjį Lietuvos karalių Mindaugą. Deja, tik apie jį turima tikslių istorijos duomenų. Istorijos šaltiniuose jis vadinamas Mindaugu Išmintinguoju. Nesunku atspėti, kodėl lietuviai jam suteikė tokį garbingą vardą – jis tuo metu (XIII a. pradžioje) sugebėjo vykdyti tokią lanksčią politiką, kuri niekais pavertė begales Kryžiuočių ordino planų. Labai reikšmingas Mindaugo politikos žingsnis – krikščionių tikėjimo priėmimas 1251 m. kovo Liepos_6_20141 d. (data spėjama). Tada Livonijos ordino magistras iškilmingai pakrikštijo Mindaugą su žmona Morta ir dviem sūnumis Rukliu ir Rupeikiu bei daugeliu karių. Valdovui priėmus krikštą, 1251 metai, kai kurių istorikų nuomone, laikytini Lietuvos krikšto pradžia. Taigi Mindaugas yra ne tik valstybės suvienytojas, bet ir krikštytojas. Mokykliniuose vadovėliuose teigiama, kad Lietuvos krikštytoju laikomas didysis kunigaikštis Jogaila, o krikšto data – 1387 metai. Apsikrikštijęs Mindaugas pastatė savo valstybės sostinėje Vilniuje pirmąją Katedrą, kurios liekanų prieš keletą metų surasta dabartinės Vilniaus Arkikatedros požemiuose. Tais laikais tik popiežius suteikdavo valstybių valdovams, jo manymu to vertiems, karaliaus vainiką. Mindaugas sulaukė popiežiaus leidimo vainikuotis Lietuvos karaliumi, ir 1253 metų liepos 6 dieną jis ir kunigaikštienė Morta užsidėjo karūnas. Tai buvo milžiniškas Lietuvos valstybės laimėjimas, nes tuomet popiežius įkūrė tiesiogiai Šventajam Sostui pavaldžią Lietuvos vyskupiją, o pirmasis Lietuvos vyskupas Kristijonas net išrūpino teisę įsteigti aukštąją mokyklą. Taigi dar viduramžiais Lietuvai buvo atsivėrusi galimybė integruotis į krikščioniškąją Europos kultūrą, kartu plėtojantis ir baltiškajai tautos kultūrai. Šias šviesias viltis ir puikias galimybes nutraukė karaliaus Mindaugo ir jo sūnų, sosto įpėdinių, nužudymas 1263 m., kitaip pakreipęs tolesnį Lietuvos valstybės likimą.

Mindaugo karūnavimo, kaip Lietuvos valstybės europinio pripažinimo, diena jau buvo minima neprikausomoje Lietuvoje prieš sovietinę okupaciją. Praėjęs penkiasdešimtmetis, kai visa, kas tautiška, kas žadina patriotinius jausmus, jos istorinę atmintį, buvo visokiais būdais persekiojama ir slopinama, Mindaugo karūnavimo prisiminimą išblukino. Atkūrę nepriklausomybę, stengiamės kuo daugiau sužinoti apie senąją mūsų valstybingumo istoriją. Lietuvos Respublikos parlamentas 1990 m. spalio 25 d. įstatymu „Dėl švenčių dienų“ liepos 6 – ąją, Mindaugo karūnavimo dieną, paskelbė Valstybės švente, primenančia didingą Lietuvos praeitį, jos ilgaamžes valstybingumo tradicijas.

Ši diena iškilmingai paminima ne tik Lietuvos sostinėje, bet ir visuose mūsų šalies miestuose. Neišimtis ir Visaginas. Šiais metais Valstybės dienai skirti renginiai prasidės Visagino PGV „Atominio ugniagesio“ žaidynėmis, kurios vyks stadione prie Visagino „Draugystės“ vidurinės mokyklos. Žaidynes organizuoja Visagino priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, ugniagesių sporto klubas „Ugnies valdovai“ ir Visagino savivaldybės administracija. Tikslas ir uždaviniai: populiarinti ugniagesio gelbėtojo profesiją; tobulinti profesinius įgūdžius ir nustatyti pajėgiausius sportininkus; skirti didesnį dėmesį jaunimo užimtumui.

Programa

9.00-11.00 val. Visagino PGV atvirasis lauko tinklinio čempionatas

9.00 val. vaikų (10-18 m.) stalo teniso varžybos

10.00 val. vaikų (10-16 m.) krepšinio baudų ir tritaškių metimo konkursas

11.00 val. apsirengimas koviniais drabužiais ir piešimo kreidomis ant asfalto konkursas

12.00 val. Visagino PGV „Atominio ugniagesio“ estafetė

14.30 val. apdovanojimo ceremonija

Kokia gi šventė be kultūrinės programos? Šia proga sekmadienį, liepos 6-ąją, visus kviečiame į kultūros centrą (Vilties g. 5), kur parodų salėje 19.30 val. bus organizuotas tautodailininkų Genės Sutkuvienės tapybos darbų parodos „Akimirkos“ ir Kęstučio Vaičiūno tapybos darbų parodos „Sugrįžimas“ atidarymas. Vėliau koncertinę programą tęsime VKC amfiteatre (esant blogoms oro sąlygoms renginys vyks „Sedulinos“ salėje):

20.30 val. grupės „Baltos varnos“ (Zarasai) koncertinė programa

21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimo akcija

21.15 val. VKC folkloro ansamblio „Krusnė“ ir Zarasų rajono Suvieko kultūros namų tradicinės muzikos kapelos „Cinkelis“ (vad. Diana Skvarčinskaitė) koncertinė programa – „Sveikinimas Lietuvai“.

Tad kviečiame kartu paminėti Lietuvos Valstybės dieną. Aprangos kodas – geltona, žalia, raudona.

Prenumeruok – apie renginius žinok!

Renginių anonsas

  • Nuo 2020 m. balandžio 28 d. iki 2020 m. gegužės 30 d. atšaukiami visi renginiai

Mūsų draugai