Visagine paminėta Laisvės gynėjų diena

Siekdama nuversti teisėtai išrinktą ir nepriklausomos valstybės atkūrimą paskelbusią Lietuvos valdžią, sovietų kariuomenė 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje jėga užėmė televizijos bokštą bei radijo ir parodatelevizijos pastatą, tačiau neišdrįso pulti Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo rūmų, kuriuos saugojo dešimtys tūkstančių taikių žmonių. Vis gi sausio 13-osios naktį nebuvo išvengta aukų – prie televizijos bokšto karinei technikai pradėjus važinėti į minią ir šaudyti į beginklius žmones, žuvo 14 ir buvo sužeista daugiau nei tūkstantis laisvės gynėjų. Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos – minėjimas Visagine  prasidėjo visose miesto mokyklose vykusia  akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.

Vakare Sausio 13-osios įvykių 20-mečio minėjimo programą tęsė Visagino jaunimo, Visagino kultūros centro ir Viešosios bibliotekos organizuota „Atminties valanda“: lauke prie bibliotekos meno galerijos iš degančių žvakių Visagino jaunimas suformavo užrašą „Laisvei – 20“, buvo parengta literatūrinė-muzikinė kompozicija, o prisiminimais apie Sausio  13-osios įvykius dalijosi Visagino Draugystės vidurinės mokyklos direktorius Rimantas Petravičius ir savivaldybės tarybos narys Rimantas Kumpis. Už subtilų renginį organizatoriams padėkojo ir savo sūnaus bendraamžių, lemtingaisiais Lietuvai metais baigusių Visagino vidurines mokyklas, pergyvenimais pasidalino mero pavaduotoja Vladislava Abramonienė. Po renginio Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, koncertavo muzikos mokyklos vaikų choras.

Renginių anonsas

Gegužės 5 d. – birželio 5 d. VKC „Draugystė“ (Parko g. 7) Alinos Novosad paroda „Abstrakcija interjere“

Gegužės 6 d. 11.00 val. VKC „Sedulina“ (Vilties g. 5) Česlavos Pimpienės gyvenimui ir kūrybai skirtos parodos „Gyvoji istorija“ atidarymas (leidžiama iki 30 žmonių su išankstine registracija telefonu 865682804)