Šokio, teatro, muzikos ir literatūros spektaklis „KELIONĖ NAMO“

REŽISIERIUS Vidas Bareikis | CHOREOGRAFAI Airida Gudaitė, Laurynas Žakevičius | AKTORIAI ir ŠOKĖJAI Larisa Kalpokaitė, Jonas Braškys, Airida Gudaitė, Laurynas Žakevičius | DRAMATURGAS Mindaugas Nastaravičius | SCENOGRAFĖ Lauryna Liepaitė | ŠVIESŲ DAILININKAS Povilas Laurinaitis | MUZIKANTAI Justas “Dj Justinez“Butrimavičius, Adas Gecevičius

Vilniaus miesto šokio teatras Low Air | Trukmė 50 min

„Kelionė namo“

Spektaklyje jungiasi keturios skirtingos meno sritys: šokis, teatras, muzika ir literatūra. Spektaklio ašis – tėvų (juos vaidina du garsūs vyresniosios kartos aktoriai Larisa Kalpokaitė ir Jonas Braškys)bei suaugusių vaikų (vieni garsiausių Lietuvos urbanistinio šokio atlikėjų Airida Gudaitė ir Laurynas Žakevičius)santykiai ir pastangos kalbėtis apie tai, kas skaudu, nutylima, bet tikra, ko nedrįstame ar nemokame pasakyti vieni kitiems.

Ar kada pagalvojote, kodėl taip pasiilgstame vaikystės namų? Kodėl taip norime grįžti į juos? Šis spektaklis – tai sugrįžimas į vaikystės erdvę, kupiną neatsakytų klausimų.

Scenoje skamba gyva muzika ir pasakojamos dvi vienų namų istorijos – tipiniame sovietmečio laikų bute tebegyvena vyresnioji karta ir nebetelpa seniai užaugę jų vaikai. Pirmoji istorija – laisvės ir meilės samprata pagal amerikiečių rašytojo Richardo Bacho apysaką „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“. Antroji – kaltės ir nesusikalbėjimo tema, spektaklio kūrėjų gvildenta dalinantis asmenine patirtimi repeticijų metu ir tapusi jauno lietuvių dramaturgo Mindaugo Nastaravičiaus pjesės objektu.

Pasak režisieriaus Vido Bareikio, „Kelionė namo“ yra spektaklis apie vaikystės namus, mėginant galvoti, kas jie yra, kada iš jų išeiname ir kodėl sugrįžtame: „Nors gyvenu vos už keleto kilometrų nuo savo tėvų, labai dažnai galvoju, kodėl ta „kelionė namo“ yra tokia sunki? Iš kur kyla tas nesusikalbėjimas ir skirtumai tarp tėvų ir vaikų? Kas būtų, jei vieną dieną susėstume ir apie viską išsikalbėtume? Taip, kaip artimiausi žmonės“, – klausia spektaklio režisierius.

Suaugę vaikai kalba šokiu, o tėvai prabyla organiškais M. Nastaravčiaus tekstais, klausdami: „Jums lengva išvažiuoti. Galite viską palikti ir išvažiuoti. O tada staiga sugrįžti ir pasakyti – labas vakaras, štai ir mes, ar pasiilgote? O ką daryti mums? Sėdėti ir laukti?“

Vilniaus miesto šokio teatras Low Air

„Low“ angliškai reiškia „žemas“, L.Žakevičiaus šokamą breiką ir jo vidinę ramybę.

„Air“ reiškia„orą“, A.Gudaitės šokamą hiphopą, energiją ir aktyvumą. Dviejų Auksinių scenos kryžių laureato „Low Air“ misija – gilinti supratimą apie Lietuvos gatvės šokio kultūrąper kultūrinių bendruomenių kūrimą, šokio spektaklius, pasirodymus, mokymąbei įvairias socialines programas,pasiekiamas kiekvienam žmogui.

2012 m. A.Gudaitės ir L.Žakevičiaus įkurtas pirmasis Lietuvoje urbanistinio šokio teatras

siekia atskleisti meninį gatvės šokio potencialą ir pristatyti jį į teatro gerbėjams.Pirmą kartą susitikę televizijos šokių konkurse, o po kelerių metų vieną tokių laimėję, šokėjai tapo neišskiriamu kūrybiniu tandemu bei gatvės šokio ambasadoriais profesionalioje scenoje.

Debiutinis spektaklis – jausmingas urbanistinio ir šiuolaikinio šokio duetas „Feel-Link“ buvosukurtas Menųspaustuvės programoje jauniesiems menininkams „Atvira erdvė“. Už šį debiutinį darbą atlikėjai buvo ne tiknominuoti aukščiausiam šalies teatro apdovanojimui, bet ir pelnė kritikų bei teatro bendruomenėspalankumą.

2013 m. „Low Air“ bendras darbas su režisieriumi V.Bareikiu ir dramaturgu M.Nastaravičiumisujungė dviejų kartų atlikėjus, šokį, teatrą ir muziką vienoje scenoje. Už spektaklio choreografiją A.Gudaitė ir L.Žakevičius pelnė Auksinio scenos kryžiaus apdovanojimą.2017 m. kūrybinė spektaklio „Žaidimas baigtas“ komanda pelnė Auksinį scenos kryžių už Geriausiąmetų šokio darbą Lietuvoje.

„Low Air“ eksperimentuoja jungdami skirtingus šokio stilius, rinkdamiesi kūrinių temas ir ugdydamijaunuosius šokėjus. Jų darbai pristatomi įvairiuose menų festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje, kūrėjai dalyvaujaskirtinguose projektuose, šokio seminaruose, pristato kūrinius tarptautinėse mugėse, atstovaudamiLietuvos urbanistinio šokio kultūrą.

* Nuomonės:

„Spektaklis labai vientisas, kas nedažnai pasitaiko šiuolaikinio šokio kūriniuose, kurie vis suskyla į atskirus epizodus su sunkiai nuspėjamomis jungtimis. V.Bareikis sugebėjo visame spektaklyje išlaikyti vienodą įtampą, organiškai sujungdamas personažų vaikystės atsiminimus, dabartį, svajones apie ateitį.“ [2013-11-02, dance.lt, Vita Mozūraitė]

„Labai grakščiai išprotautas ir sukaltas spektaklis“ [2014-05-27, kafehauzas.lt, Agnė Biliūnaitė]

„<…>It’s a sharp, vividpieceofdance-theatre,superblydeliveredbyall“

[TheHerald, 17 May 2015, Mary Brennan]

„<…>ove, loyaltyand a strongbond – allofwhichLithuanianurbandancecompanyLowAircapturesbeautifullyinit’sshow, HomeTrip. Havingspentmostoftheshowasdisparateentities, unable to speakthesamelanguage, thefourcometogetherin a deeplymovingending.“ [TheScotsman, 18 May 2015]

** Spektaklis apdovanotas Auksiniu scenos kryžiumi už Geriausią metų choreografiją (2013 m.)

***Spektaklio treileris: https://vimeo.com/185552477

„LowAir“ namai internete:www.lowair.lt

Renginio vieta: VKC „Draugystės“ salė

Renginio data: 2018-11-09, 18.00 val.

Bilieto kaina: 8 Eur, 5 Eur (moksleiviams, studentams, senjorams)

Bilietai platinami VKC „Draugystės“ salėje ir Paysera

Kasos darbo laikas:

II―VI 14.00―20.00 val.

Dėl bilietų kreiptis tel.: 8 688 90986

————————————————————————

Спектакль танца, театра, музыки и литературы ДОРОГА ДОМОЙ

РЕЖИССЁР Видас Барейкис| ХОРЕОГРАФЫ Айрида Гудайте, Лауринас Жакявичюс | АКТЕРЫ и ТАНЦОВЩИКИ Лариса Калпокайте, Йонас Брашкис, Айрида Гудайте, Лауринас Жакявичюс | ДРАМАТУРГ Миндаугас Настаравичюс | СЦЕНОГРАФЛаурина Лепайте | ХУДОЖНИК ПО СВЕТУПовилас Лауринайтис | МУЗЫКАНТЫ Юстас «Dj Justinez» Бутримавичюс, Адас Гецявичюс

Вильнюсскийгородской театр танца Low Air | Продолжительность – 50 минут

«Дорога домой»**

В спектакле объединяются четыре разные области искусства: танец, театр, музыка и литература.Ось спектакля – отношения родителей (их играют два известных актера старшего поколения Лариса Калпокайте и Йонас Брашкис)и взрослых детей(одни из самых известных исполнителей литовского уличного танцаАйрида Гудайте и Лауринас Жакявичюс),и усилия говорить о том, что больно,умалчивается, но существует в реальности, чего не смеем или не умеем говорить друг другу.

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему мы скучаем по дому детства?Почему мы хотим вернуться туда? Этот спектакль – возвращение в детство, наполненное вопросами, оставшимися без ответа.

На сцене звучит живая музыка и рассказываются две истории одного дома – в типичной советской квартире все еще проживает старое поколение, и уже не помещаются повзрослевшие их дети. Первая история – понятие свободы и любви по рассказу американского писателя Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Вторая – тема вины и недопонимания, которая,разделяя личный опыт, разбиралась на репетициях создателями спектакля и стала объектом пьесы молодого литовского драматурга Миндаугаса Настаравичюса.

По словам режиссёра Видаса Барейкиса,«Дорога домой»– это спектакль о доме детства, размышления о том, что означает из них уйти, и почему возвращаемся: «Хотя я живу всего в нескольких километрах от моих родителей, очень часто думаю, почему эта «дорога домой»такая тяжелая? Откуда возникают эти недопонимания и разногласия между родителями и детьми? Что было бы, если в один день сели бы и выговорились, как самые близкие люди?», – спрашивает режиссёрспектакля.

Взрослые дети говорят на языке танца,а родители выражаются органическими текстами М.Настаравичюса, спрашивая: «Вам легкоуехать. Можете все оставить иуйти. А потом вдруг вернутся и сказать– добрый вечер, вот имы, соскучились? А что нам делать? Сидеть и ждать? »

Вильнюсскийгородской театр танца«Low Air»

«Low»на английском означает «низкий», брейк танец в иполнении Л.Жакявичюсаи его внутреннее спокойствие. «Air» означает «воздух», хип-хоп, танцуемый А.Гудайте, энергию и активность.Миссия лауреатов двух Золотых крестов сцены «Low Air»– углублять понимание культуры литовского уличного танца посредством создания культурных сообществ, танцевальных спектаклей, представлений, обучений и различных социальных программ, доступных каждому человеку.

Первый в Литве театр уличного танца, созданный А. Гудайте и Л. Жакявичюсом в 2012 г., направлен на раскрытие художественного потенциала уличного танца и представление его поклонникам театра. Впервые встретившись в конкурсе телевизионных танцев, а спустя несколько лет победив на одном из таких соревнований, танцовщикистали незаменимым творческим тандемом и посланником уличного танца на профессиональной сцене.

Совместная работа «Low Air»с режиссером В.Барейкисом и драматургом М.Настаравичюсом в 2013 г. объединила два поколения исполнителей, танец, театр и музыку на однойсцене.За хореографию спектакля А. Гудайте и Л. Жакявичюсбыли удостоены вознаграждения «Золотым сценическим крестом». А в 2017 г. творческая команда спектакля «Игра окончена»получила «Золотой сценическийкрест»за лучшую танцевальную работу в Литве.

«Low Air» экспериментирует объединеняя разные стили танца, выбирая темы произведений и обучая молодых танцовщиков.Их работы представляются на различных фестивалях искусств в Литве и за рубежом, они участвуют в различных проектах, танцевальных семинарах, представляют свои работы на международных выставках, представляя культуру литовского уличного танца.

* Мнения:

„Spektaklis labai vientisas, kas nedažnai pasitaiko šiuolaikinio šokio kūriniuose, kurie vis suskyla į atskirus epizodus su sunkiai nuspėjamomis jungtimis. V.Bareikis sugebėjo visame spektaklyje išlaikyti vienodą įtampą, organiškai sujungdamas personažų vaikystės atsiminimus, dabartį, svajones apie ateitį.“ [2013-11-02, dance.lt, Vita Mozūraitė]

„Labai grakščiai išprotautas ir sukaltas spektaklis“ [2014-05-27, kafehauzas.lt, Agnė Biliūnaitė]

„<…> It’s a sharp, vivid piece of dance-theatre, superblydeliveredbyall“

[The Herald, 17 May 2015, Mary Brennan]

„<…>ove, loyalty and a strong bond – all of which Lithuanian urban dance company Low Air captures beautifully in it’s show, Home Trip. Having spent most of the show as disparate entities, unable to speak the same language, the four come together in a deeply moving ending.“ [The Scotsman, 18 May 2015]

**

Спектакль вознагражден«Золотым сценическим крестом» за лучшую хореографию года (2013 г.)

***видеороликспектакля: https://vimeo.com/185552477

Дом «LowAir» винтернете:www.lowair.lt

Renginio vieta: VKC „Draugystės“ salė

Renginio data: 2018-11-09, 18.00 val.

Bilieto kaina: 8 Eur, 5Eur (moksleiviams, studentams, senjorams)

Bilietai platinami VKC „Draugystės“ salėje ir Paysera

Kasos darbo laikas:

II―VI 14.00―20.00 val.

Dėl bilietų kreiptis tel.: 8 688 90986

 

Prenumeruok – apie renginius žinok!

Renginių anonsas

 • Balandžio 23 d. 18 val.

  Grupės „Tyras balsas“ koncertas (Minskas, bilieto kaina 12 Eur, 14 Eur)

  VKC „Draugystės“ salė

 • Balandžio 25 d. 18 val.

  Defilė „Liaudies menas drabužyje

  VKC „Draugystės“ salė

 • Balandžio 25 d. 18 val.

  Filmas „Kovotoja“ (bilieto kaina 3 Eur)

  VKC „Draugystės“ kino salė

 • Balandžio 26 d. 18 val.

  „Valstybės paslaptis“ dokumentinis filmas (bilieto kaina 5 Eur)

  VKC „Draugystės“ kino salė

 • Balandžio 27 d. 12 val.

  Tarptautinis festivalis „Šokame valsą“

  VKC „Draugystės“ salė

 • Balandžio 27 d. 17 val.

  Asociacijos „Šeima ir biblija“ koncertas

  VKC „Bangos“ salė

 • Iki balandžio 29 d.

  Paroda „Velykinis kaleidoskopas“

  VKC filialo Tautinių kultūrų ir bendruomenių namų parodų salė

 • Iki gegužės 9 d.

  Lietuvos karikatūristų darbų paroda apie pirmuosius Lietuvos žingsnius Europos Sąjungoje „Kai 2004 gegužės 1 d. Lietuva pabudo neviena…“

  VKC „Sedulinos“ parodų salė

 • Iki gegužės 8 d.

  Alinos Novosad tapybos aliejiniais dažais darbų paroda „Vasaros nuotaika“

  VKC „Draugystės“ parodų salė

 • nuo vasario 11 d.

  Algirdo Smolskio tapybos darbų paroda

  VKC „Sedulinos“ erdvės (III aukšte)

 • iki balandžio 27 d.

  T. Bunkutės personalinė tapybos darbų paroda

  VKC „Sedulinos“ parodų salė

 • Nuolat veikianti ekspozicija

  Ekspozicija „Močiutės kraitelis“ (iš Galinos Charbedijos asmeninės kolekcijos)

  VKC filialo Tautinių kultūrų ir bendruomenių namai (208 kab.)

 • Visagino krašto muziejaus interaktyvus projektas „Švęsk Visaginą“

  www.sveskvisagina.lt

Mūsų draugai