Naujienos Kontaktai Apie mus Rezidencija Erdvės
Facebook Instagram

2023-01-16

Atominis paveldas Visagine ir Ignalinos AE regione: tinklapio www.atominisvisaginas.lt pristatymas

Visagino kultūros centras kviečia į atvirą renginį, kuriame bus pristatytas naujas, Visaginui ir Ignalinos AE regionui skirtas turistinio maršruto tinklapis atominisvisaginas.lt

Visagino kultūros centras kviečia į atvirą renginį, kuriame bus pristatytas naujas, Visaginui ir Ignalinos AE regionui skirtas turistinio maršruto tinklapis atominisvisaginas.lt

Maršruto tinklapį sukūrė Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų komanda, vykdydama projektą „EDUATOM: Ignalinos atominės elektrinės regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos“ (https://eduatom.eu/). Pagrindinė ketverius metus vykdyto mokslinio projekto idėja – pasiūlyti inovatyvų skaitmeninį produktą, kuris paskatintų pažintinį turizmą, išnaudojant unikalų šiam regionui branduolinės energetikos palikimą.

Kuriant tinklapį atominisvisaginas.lt buvo siekiama suderinti pažinimą ir pramogą, pritraukti smalsias besimokančiųjų grupes ir platesnį turistų srautą. Lietuvos kontekste tai - unikalus vietovei skirtas tinklapis, kuris suteikia ne tik įprastą turistinę informaciją, supažindina su krašto istorija ir lankytinomis vietomis, bet ir leidžia susidaryti individualų maršrutą interaktyviame miesto žemėlapyje bei įsitraukti į aktyvų mokymosi procesą.

Tinklapio turinys pritaikytas prie mokyklinio ugdymo (fizikos, geografijos, istorijos, ekonomikos pamokų) turinio, maršruto skiltyje „Edukacinė laboratorija“ galima išbandyti branduolinio reaktoriaus veikimą (sukurtas reaktoriaus 3D simuliatorius), rasti atsakymą, kodėl atominėje elektrinėje draudžiama kramtyti gumą ar pasverti „už“ ir „prieš“ branduolinės energetikos plėtrą.

Mokytojai čia ras rekomendacijas ir užduotis, kaip keliaujant branduolinio turizmo maršrutu ugdyti energetinį raštingumą, taikyti naujas edukacines strategijas – mokiniams atlikti tyrimus, kurti skaitmeninius pasakojimus, tirti kraštovaizdį, taikyti naujas skaitmenines technologijas. Tikimasi įtraukti maršrutą į mokyklinio turizmo objektų sąrašą, pakviesti ekskursijoms ir mokymuisi mokytojus ir mokinius į Visaginą.

Tinklapis buvo kuriamas bendradarbiaujant su Visagino savivaldybe, Visagino turizmo plėtros centru ir Ignalinos atomine elektrine. Universitetinėje aplinkoje sukurtas tinklapis taps miesto nuosavybe ir, tikėtina, bus toliau plėtojamas, pritaikomas įvairioms kalboms ir sėkmingai naudojamas.

Renginio metu taip pat bus pristatytos dvi naujos knygos ir specialus žurnalo „Journal of Baltic Studies“ numeris, skirtas atominio paveldo problematikai Lietuvoje ir užsienyje. Prestižinėje tarptautinėje Peterlang leidykloje išleistoje monografijoje „Learning the Nuclear: Educational Tourism in (Post)Industrial Sites“ (2021), parašytoje anglų kalba, tyrinėjamas savitas turizmo žanras, vadinamas branduoliniu turizmu, kuris po TV serialo „Černobylis“ (2019) ėmė populiarėti ir Lietuvoje. Kita, taip pat anglų kalba toje pačioje Peterlang leidykloje pasirodžiusi monografija „Discovering the New Places of Learning“ (2022) skirta mokymuisi neformaliose aplinkose – keliaujant fiziniais ir virtualiais maršrutais, lankant muziejus ir paveldo vietas, tarp kurių Visaginas turi daug dar neišnaudoto potencialo. Žurnalo „Journal of Baltic Studies“ (2022) autoriai tyrinėja atominės energetikos palikimo paveiktus vaizdinius ir bendruomenių gyvenimus Lietuvoje.

Visų trijų leidinių turinys laisvai prieinamas internete.

Knyga „Learning the Nuclear: Educational Tourism in (Post)Industrial Sites“ (2021):
https://www.peterlang.com/document/1140606

Knyga „Discovering the New Place of Learning“ (2022):
https://www.peterlang.com/document/1275891

Žurnalo „Journal of Baltic Studies“ specialus numeris, skirtas Ignalinos AE ir Visaginui:
https://www.tandfonline.com/toc/rbal20/53/3?nav=tocList

Renginyje dalyvaus projekto „EDUATOM“ mokslininkės Natalija Mažeikienė, Ineta Dabašinskienė, Linara Dovydaitytė, Eglė Gerulaitienė ir Odeta Norkutė, taip pat tinklapio bendraautorė Oksana Denisenko.

Kontaktinis asmuo:
Natalija Mažeikeinė
natalija.mazeikiene@vdu.lt
+370 685 48371

Kitos naujienos