Naujienos Kontaktai Apie mus Rezidencija Erdvės
Facebook Instagram

Veiklos sritys

Misija

Kurti geriausiai gyventojų poreikius atitinkantį kultūros produktą, puoselėti ir išsaugoti savitą dvasinį kultūros paveldą, laiduoti kūrybišką plėtrą, toleruojant skirtybes.

Vizija

Tapti reikšminga kultūrinio-meninio ugdymo įstaiga, kuriančia ir veikiančia besikeičiančioje visuomenėje, siekiančia išsaugoti kultūros vertybes, puoselėjančia etninę kultūrą, sudarančia sąlygas mėgėjų meno raiškai, palaikančia kūrybines bendruomenės iniciatyvas, profesionalųjį meną, pritaikančia vietinę ir tarptautinę projektų įgyvendinimo patirtį, plėtojančia partnerystę, aktyviai dalyvaujančia miesto ir Lietuvos kultūriniame gyvenime.

Tikslai

 • Puoselėti ir plėtoti kultūros vyksmą Visagino savivaldybėje, tradicijas bei atvirumą visuomenei.
 • Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą.
 • Sudaryti geras sąlygas profesionaliojo meno sklaidai Visagino mieste.
 • Skatinti vaikų ir jaunimo kūrybinę raišką, kultūringo laisvalaikio poreikius.
 • Sudaryti sąlygas Visagino bendruomenės sociokultūrinių poreikių raiškai, vystyti socialinę partnerystę.

Prioritetinės kryptys

 • Išsaugoti tradicinės kultūros reiškinius, sukurti prielaidas jų perėmimui, puoselėti mėgėjų kūrybos tradicijas, skatinti tęstinumą.
 • Įtraukti vaikus ir jaunimą į etninės kultūros, meninės kūrybos veiklą.
 • Skatinti ir sudaryti sąlygas kultūros specialistų mokymui ir jų kvalifikacijos kėlimui.
 • Nuolat gerinti kultūros produkto ir centro teikiamų paslaugų kokybę, stiprinti materialinę bazę. Plėtoti projektinę veiklą.

Veiklos dokumentai

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

 • Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Visagino kultūros centre ar norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti:
 • Direktoriui Audroniui Imbrasui elektroninio pašto adresu audronis.imbrasas@visaginokultura.lt
 • Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Visagino savivaldybėje ar norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti:
 • Tiesiogiai atvykęs į Visagino savivaldybės administraciją (Parko g. 14, 31140 Visaginas);
 • Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 • Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@visaginas.lt.

Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba internetu.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Visagino kultūros centre už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo direktoriaus pavaduotoja kultūrai Violetai Abarienei, tel. + 370 659 75372 violeta.abariene@visaginokultura.lt

Daugiau informacijos rasite apsilankę https://www.visaginas.lt/korupcijos-prevencija/korupcijai-atsparios-aplinkos-kurimas/6750

 

Dokumentai:

Korupcijos prevencijos ataskaita 2022 m.

Korupcijos prevencijos ataskaita 2021 m.

Korupcijos prevencijos veiksmų planas 2022-2024 m.

Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas 2022 m.

ĮSAKYMAS (Etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso papildymas) 2022 m.

Antikorupcijos atmintinė

Korupcijos prevencijos programa VKC

Korupcijos prevencijos 2018 m. I pusmečio ataskaita

Korupcijos prevencijos 2018 m. II pusmečio ataskaita

Korupcijos prevencijos 2018 m. II pusmečio patikslinta ataskaita

Pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas 2018

STT IŠVADA DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS VISAGINO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SRITYSE

Visagino KRA stebesena 2018-11

SVI korupcijos rizikų apzvalga

DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO

Struktūra

2021-01-01 – 2021-12-31

Auksinio scenos kryžiaus laureatų šokio srityje pristatymas Molėtuose, Visagine ir Zarasuose

Paramos šaltiniai:

4 500 Eur

Lietuvos kultūros taryba

715 Eur

Visagino savivaldybės administracija

Pripažintų šiuolaikinio šokio darbų pristatymas regione.

2021-01-01 – 2021-12-31

Naujojo cirko stotelė Visagine ’21

Paramos šaltiniai:

7 000 Eur

Lietuvos kultūros taryba

100 Eur

Visagino savivaldybės administracija

1 000 Eur

TelepART

Festivalis, kurio metu pristatomas šiuolaikinio cirko žanras, vyksta profesionalių naujojo cirko artistų pasirodymai bei kūrybinės dirbtuvės. Festivalio laikas 2021 rugsėjo 17-21 d.

2021-01-01 – 2021-12-31

Visagino erdvių festivalis. Šokio dalis.

Paramos šaltiniai:

19 500 Eur

Lietuvos kultūros taryba

Profesionalių scenos menų festivalis, integraliai jungiamas su miesto švente.

2021-01-01 – 2021-12-31

Cirko ir motinystės projekto „Aš, Mama“ sukūrimas ir pristatymas

Paramos šaltiniai:

20 000 Eur

Lietuvos kultūros taryba

1 111 Eur

Visagino savivaldybės administracija

Šiuolaikinio cirko kūrėjų iš Prancūzijos, tyrinėjančių motinystę, kūrybinė rezidencija Visagine, su Lietuvos ir kaimynių šalių cirko besilaukiančiomis, neseniai pagimdžiusiomis cirko artistėmis, kurios metu bus sukurtas ir pristatytas spektaklis „Aš, Mama“. Ketinama perkelti į kitus metus.

2020-10-01 – 2020-12-31

Šiuolaikinio cirko veiklų kūrimas Visagine (parengiamasis etapas)

Paramos šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba

Projekto tikslas – pradėti kurti Visagine šiuolaikinio cirko veiklas, pasirengti profesionaliojo cirko atėjimui į šį miestą. 2020 metais projektas pradėtas įgyvendinti, nepanaudotos lėšos grąžintos į LTKT sąskaitą. 2021 metais įgyvendinamos projekto veiklos, kurios nereikalauja papildomų finansų.

2020-09-01 – 2020-12-31

2021-01-01 – 2021-12-31

Žongliravimo meistro Jay Gilligano (Švedija) viešnagė Visagino ir gretimų rajonų kultūros ir ugdymo įstaigose

Paramos šaltiniai:

4500 Eur

Lietuvos kultūros taryba

Projekto tikslas: pažindinti Visaginą ir jo vaikus bei paauglius su jiems visiškai nauja, bet, dėl ilgametės sėkmingos mieste veikiančios akrobatikos mokyklos veiklos, galimai gimininga veikla – naujuoju cirku. Pasirodymai mokyklose įvyko 2021-09-20/21 dienomis, lapkričio-gruodžio mėnesiais planuojama fotografijų paroda.

2020-06-17 – 2020-06-31

2021-01-01 – 2021-12-31

Naujojo cirko stotelė Visagine`20

Paramos šaltiniai:

5 755,60 Eur (I etapas)

Lietuvos kultūros taryba

6 244,40 Eur (II etapas)

Lietuvos kultūros taryba

1929,00 Eur

Visagino savivaldybės administracija

Festivalis, kurio metu pristatomas šiuolaikinio cirko žanras, vyksta profesionalių naujojo cirko artistų pasirodymai bei kūrybinės dirbtuvės. Dėl su Covid-19 susijusių aplinkybių ir artisto traumos, dalis projekto įgyvendinimo iš 2020 m perkelta į 2021 metus.

2021-05-10 – 2021-09-20

XIV tradicinio muzikavimo kursai Visagine ir Meironų kaime

Paramos šaltiniai:

3000 Eur

Lietuvos kultūros taryba

900 Eur

Visagino savivaldybės administracija

„XIV tradicinio muzikavimo kursai Visagine ir Meironų kaime“ – tai Visagino kultūros centro ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro projektas. Partneris – Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija. Projekto tikslas: atgaivinti senąsias muzikavimo tradicijas, perduoti muzikavimo subtilybes praktinių mokymų metu, skatinti lietuviškos tradicinės muzikos sklaidą Visagino mieste, aktyvinti regioninį ir respublikinį kultūrinį bendradarbiavimą. Buvo organizuota galimybė patobulinti arba išmokti groti tradiciniais lietuvių muzikos instrumentais: cimbolais, dūdmaišiu, smuiku, armonika ir mažuoju būgneliu. Taip pat įvyko ankstesnių metų projektų dalyvių fotoparoda, sukurtas kursų logotipas ir pagamintos dvi vėliavos. Projekto dalyviams buvo organizuota ekskursija į Aukštaitijos nacionalinį parką, vakaronė. Trečią mokymų dieną įvyko tradicinis nemokamas dalyvių koncertas.

2020-12-01 – 2021-02-08

Projektas „Ryšio kūrimas“ su režisieriumi Tadu Montrimu

Paramos šaltiniai:

Britų taryba

Lietuvos kultūros taryba

Projekto iniciatorius, organizacija „Kūrybinės jungtys“. VKC tiesioginės finansinės paramos šio projekto įgyvendinimui nėra gavusi, įgyvendinant šį projektą VKC veikia kaip „Kūrybinių jungčių“ partneris. Projekto tikslas: jaunimo kritinio bei kūrybinio mąstymo ugdymas, ryšių kūrimas tarp miesto gyventojų, įstaigų darbuotojų.