Naujienos Kontaktai Apie mus Rezidencija Erdvės
Facebook Instagram

Veiklos sritys

Misija

Kurti geriausiai gyventojų poreikius atitinkantį kultūros produktą, puoselėti ir išsaugoti savitą dvasinį kultūros paveldą, laiduoti kūrybišką plėtrą, toleruojant skirtybes.

Vizija

Tapti reikšminga kultūrinio-meninio ugdymo įstaiga, kuriančia ir veikiančia besikeičiančioje visuomenėje, siekiančia išsaugoti kultūros vertybes, puoselėjančia etninę kultūrą, sudarančia sąlygas mėgėjų meno raiškai, palaikančia kūrybines bendruomenės iniciatyvas, profesionalųjį meną, pritaikančia vietinę ir tarptautinę projektų įgyvendinimo patirtį, plėtojančia partnerystę, aktyviai dalyvaujančia miesto ir Lietuvos kultūriniame gyvenime.

Tikslai

 • Puoselėti ir plėtoti kultūros vyksmą Visagino savivaldybėje, tradicijas bei atvirumą visuomenei.
 • Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą.
 • Sudaryti geras sąlygas profesionaliojo meno sklaidai Visagino mieste.
 • Skatinti vaikų ir jaunimo kūrybinę raišką, kultūringo laisvalaikio poreikius.
 • Sudaryti sąlygas Visagino bendruomenės sociokultūrinių poreikių raiškai, vystyti socialinę partnerystę.

Prioritetinės kryptys

 • Išsaugoti tradicinės kultūros reiškinius, sukurti prielaidas jų perėmimui, puoselėti mėgėjų kūrybos tradicijas, skatinti tęstinumą.
 • Įtraukti vaikus ir jaunimą į etninės kultūros, meninės kūrybos veiklą.
 • Skatinti ir sudaryti sąlygas kultūros specialistų mokymui ir jų kvalifikacijos kėlimui.
 • Nuolat gerinti kultūros produkto ir centro teikiamų paslaugų kokybę, stiprinti materialinę bazę. Plėtoti projektinę veiklą.

Veiklos dokumentai

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

 • Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Visagino kultūros centre ar norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti:
 • Direktoriui Audroniui Imbrasui elektroninio pašto adresu audronis.imbrasas@visaginokultura.lt
 • Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Visagino savivaldybėje ar norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti:
 • Tiesiogiai atvykęs į Visagino savivaldybės administraciją (Parko g. 14, 31140 Visaginas);
 • Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 • Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@visaginas.lt.

Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba internetu.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Visagino kultūros centre už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo direktoriaus pavaduotoja kultūrai Violetai Abarienei, tel. + 370 659 75372 violeta.abariene@visaginokultura.lt

Daugiau informacijos rasite apsilankę https://www.visaginas.lt/korupcijos-prevencija/korupcijai-atsparios-aplinkos-kurimas/6750

 

Dokumentai:

Korupcijos prevencijos ataskaita 2022 m.

Korupcijos prevencijos ataskaita 2021 m.

Korupcijos prevencijos veiksmų planas 2022-2024 m.

Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas 2022 m.

ĮSAKYMAS (Etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso papildymas) 2022 m.

Antikorupcijos atmintinė

Korupcijos prevencijos programa VKC

Korupcijos prevencijos 2018 m. I pusmečio ataskaita

Korupcijos prevencijos 2018 m. II pusmečio ataskaita

Korupcijos prevencijos 2018 m. II pusmečio patikslinta ataskaita

Pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas 2018

STT IŠVADA DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS VISAGINO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SRITYSE

Visagino KRA stebesena 2018-11

SVI korupcijos rizikų apzvalga

DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO

Struktūra

Projektų nerasta.

2023-03-09 - 2023-03-11

Kovo 11 d. projektas

Paramos šaltiniai:

4 000* 3531,82**

LR kultūros ministerija

Kovo 11 Visagine programa suvienijo kelis segmentus: mūsų valstybėje pasiekiamos aukščiausios kokybės profesionalųjį scenos meną, atliekamą jaunųjų profesionalų; naujausią kino meno produkciją; diskusiją apie Visagino miesto, kaip šalies administracinio suskirstymo vieneto, įkūrimą ir to įkūrimo santykį su Kovo 11; Visagino ateities – jo vaikų – kūrybiškumą, jų įsivaizdavimą apie mūsų valstybę.

*Projekto vykdymui skirtos Kultūros ministerijos dalinio finansavimo lėšos.
** Bendra įvykdyto projekto vertė.

2023-01-01 - 2023-12-31

Naujojo cirko stotelė Visagine`23

Paramos šaltiniai:

25 000 Eur

Lietuvos kultūros taryba

Tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis „Naujojo cirko stotelė Visagine“ pristato įvairiapusę užsienio (Nyderlandai, Švedija, JAV, Latvija, Estija) cirko trupių ir naujausių lietuvių cirko kūrėjų darbų programą. Renginys, plėtojamas mieste, turinčiame ilgametę sportinės akrobatikos tradiciją ir akivaizdaus potencialo įsitraukti į šiuolaikinio cirko veiklas, yra kultūrinė inovacija Visagine
ir Utenos apskrityje. Jis skatina kūrybinę įvairovę, įtraukia aukščiausios kokybės užsienio profesionalus ir vietinius mėgėjus.

2023-05-01 iki įsipareigojimų įvykdymo pabaigos

Cultural enhancing of community of Visaginas / kultūrinis Visagino bendruomenės puoselėjimas

Paramos šaltiniai:

10 000* Eur 1468,90** Eur

Britų taryba

Skirtingos, bendruomenės kultūriniam aktyvinimui skirtos iniciatyvos:
šiuolaikinio šokio dirbtuvės, paroda ant 4-tos mokyklos, „Visagino baleto” sklaida aplinkiniuose miestuose.
* visa projekto suma;
**2023 panaudota lėšų suma.

2022-07-25 iki įsipareigojimų įgyvendinimo

Visagino erdvių festivalio edukacinė dalis

Paramos šaltiniai:

10 000* 3701,76 eur.**

Britų taryba

*visa projekto suma.
**2023 m. panaudota lėtų sumą. Likusi suma – 6298,24 eur – panaudota 2022
metais.

2023-06-01 - 2023-07-31

Mindaugas Visagine

Paramos šaltiniai:

8 000 Eur

LR kultūros ministerija

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimui / Valstybės dienai skirta programa, kuria siekiama atspindėti istorinę Mindaugo asmenybę,bet tuo pačiu, būtų jaučiamos renginio turinio sąsajos su pačiu Visaginu, jo bendruomene.

2023-01-01 - 2023-12-31

Visagino erdvių festivalis’23. Šokio dalis

Paramos šaltiniai:

24 053 Eur

Lietuvos kultūros taryba

Visagino erdvių festivalio šokio dalis. Renginys apima įvairius šokio bei su šokiu/plastine raiška susijusios akrobatikos žanrus ir spektaklius iš Prancūzijos, Lietuvos, Armėnijos.
Programos turinys pritaikomas prie pasirenkamų skirtingų miesto erdvių, patalpų, tarpusavy derinamos skirtingos meninės kryptys – nuo kokybiškos klasikos iki šiuolaikinių scenos menų apraiškų ir formatų.

2023-01-01 - 2023-12-31

Cirko kūrybinio ugdymo plėtra Visagine

Paramos šaltiniai:

10 000 Eur

Lietuvos kultūros taryba

Pozityviai veikti Visagino miesto ir Utenos apskrities gyventojų kultūrinį identitetą, vykdant naują aukštos kokybės profesionaliųjų menų tarptautinį renginį – Visagino erdvių festivalį. Tuo pačiu – kurti šio miesto išskirtinumą šalies kultūros kontekste, daryti jį svarbiu savo gyventojų identitetui, taip pat pritraukti žiūrovus iš aplinkinių ir didžiųjų miestų, kartu didinti Visagino, kaip potencialios gyvenamosios ar poilsio vietos, patrauklumą.

2023-02-01 - 2023-04-03

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai skirti renginiai „Laiškas Lietuvai“

Paramos šaltiniai:

3 000 Eur

LR kultūros ministerija

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimui Visagine skirti renginiai, kuriais siekta suvienyti 3 segmentus: mūsų valstybėje pasiekiamos aukščiausios kokybės profesionalųjį atlikimo meną/sceninės kultūros paveldą, valstybės ateitį – menų besimokantį jaunimą, galimus būsimuosius kultūros profesionalus; ir Visagino ateities – jo vaikų – kūrybiškumą, jų įsivaizdavimą apie mūsų valstybę.

2023-05-08 – 2023-10-31

XVI tradicinio muzikavimo kursai Visagine ir Meironų kaime

Paramos šaltiniai:

3 700 Eur

Lietuvos kultūros taryba

1 586 Eur

Kofinansavimas Visagino savivaldybės administracija

Projekto tikslas: atgaivinti senąsias muzikavimo tradicijas, perduoti muzikavimo subtilybes praktinių mokymų metu, skatinti lietuviškos tradicinės muzikos sklaidą Visagino mieste, aktyvinti regioninį ir respublikinį kultūrinį bendradarbiavimą.
Buvo organizuota galimybė patobulinti arba išmokti groti tradiciniais lietuvių muzikos instrumentais: cimbolais, dūdmaišiu, smuiku, armonika ir mažuoju būgneliu. Taip pat įvyko ankstesnių metų projektų dalyvių fotoparoda, vakaronė ir du koncertai – Visagino kultūros centro „Bangos“ salės terasoje ir Ignalinos krašto muziejuje.

2022-07-18 iki įsipareigojimų įgyvendinimo*

Ukrainiečių šokio trupės „Insha“ spektaklio „Siena“ bei Anton Ovchinnikov filmo pristatymas Visagine

Paramos šaltiniai:

14 000 Eur

Goethe`s Institutas

* už projektą atsiskaityta 2022-09 mėn.

2022-07-25 iki įsipareigojimų įgyvendinimo

Visagino erdvių festivalio edukacinė dalis

Paramos šaltiniai:

10 000 Eur*

Britų taryba

*2022 m. išleista 6298,24 eur.
2023 m. suplanuota 3701,76 eur.

Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų gamyba ir įsigijimas

2022-01-01 - 2022-12-31

Naujojo cirko stotelė Visagine `22

Paramos šaltiniai:

27 000 Eur

BĮ Lietuvos kultūros taryba

5000 Eur

Panaudotos lėšos pagal patvirtintą VKC metinių didesnių renginių planą

Festivalis, kurio metu pristatomas šiuolaikinio cirko žanras, vyksta
profesionalių naujojo cirko artistų pasirodymai bei kūrybinės dirbtuvės.

2022-01-01 - 2022-12-31

Visagino erdvių festivalis 22. Šokio dalis

Paramos šaltiniai:

14 000 Eur

BĮ Lietuvos kultūros taryba

6600 Eur

Panaudotos lėšos pagal patvirtintą VKC metinių didesnių renginių planą.

Profesionalių scenos menų festivalis, integraliai jungiamas su miesto
švente.

2022-06-01 - 2022-07-25

„Liepos 6 Visagine“

Paramos šaltiniai:

3700 Eur

LR kultūros ministerija

290,22 Eur

Panaudotos lėšos pagal patvirtintą VKC metinių didesnių renginių planą.

Valstybinės šventės minėjimas: koncertas, rekordo siekimas (pasiekti 2
rekordai).

2022-04-01 - 2022-09-30

„Tarptautinis tautinių kultūrų festivalis „Rudeninės“

Paramos šaltiniai:

8000 Eur

Tautinių mažumų departamentas prie LRV

Projekto tikslas: Visagine gyvenančių tautinių mažumų etninės kultūros puoselėjimas ir sklaida, jų bendruomenių bei meno kolektyvų kultūrinio bendradarbiavimo skatinimas, kultūrinių ryšių su etninėmis tėvynėmis stiprinimas.

Į festivalį suvažiavo folkloro ansambliai iš Lenkijos, Ukrainos, Latvijos ir skirtingų Lietuvos regionų. Gruodžio 3 d. ryte Visagino Santarvės aikštėje atsirado improvizuotas Amatininkų miestelis ir Tautų kiemeliai. Buvo pastatytas didelis ekranas, per kurį buvo rodomos ankstesnių festivalių akimirkos. Festivalio programa prasidėjo nuo kulinarinio paveldo pristatymo. Santarvės aikštėje puoduose garavo ir ragauti viliojo septynios Visagino tautinių bendrijų košės: lietuvių, ukrainiečių, uzbekų, totorių, lenkų, rusų ir baltarusių. Taip pat programoje dalyvavo kepyklos UAB „Romnesa“ atstovai, kurie vedė edukacinę programą „Parodomasis šakočio – vieno dažniausių vestuvėms ruošiamų desertų – kepimas“. Buvo organizuoti tradicinių amatų ir Kalėdinių puošmenų kūrybinės dirbtuvės. Sertifikuoti tautodailininkai demonstravo savo meistriškumą ir mokino amato kitus.
Užbaigė festivalį baigiamasis koncertas „Kultūrų derlius“ – tai liaudies muzikos, dainų ir šokių fejerija Visagino kultūros centro Draugystės salėje. Koncerto tiesioginė transliacija buvo rodoma per ekraną Santarvės aikštėje.

2022-04-01 - 2022-12-12

„Kalėdų šviesos ir gerumo miestelis 2022“

Paramos šaltiniai:

4000 Eur

Tautinių mažumų departamentas prie LRV

Tikslas: Puoselėti ir gerbti visų Lietuvos tautų kultūrą, Kalėdų, šeimos švenčių apeigos, tradicijas.
Projekto programa supažindino visaginiečius su liaudies kultūra ir panardino į turtingą žaidybinių tradicijų pasaulį, projekto dalyviai, žiūrovai gavo daug informacijos ir praktinius įgūdžius. Šis projektas padėjo tautinių mažumų bendrijoms ugdyti poreikį saugoti tautinį tapatumą, formuos tautinę ir kultūrinę savimonę. Visaginiečiai ir miesto svečiai buvo sužavėti sukurtomis instaliacijomis.

2022-03-01 - 2022-04-14

Renginių ciklas „Lietuvą kuriame kartu“

Paramos šaltiniai:

9860 Eur

LR kultūros ministerija

Minint 2022 m. kovo 11 d.,  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dieną, Visagine buvo įvykdyta programa:

Nuo 2022-03-11 iki 2022-04-11 d. Tautinių mažumų departamento prie
LRV paroda  „Lietuvą kūrėme kartu“.
Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus bažnyčioje koncertas „Lietuvos trombonų
projektas ir Loreta Sungailienė“.
Tiesioginė renginio transliacija ir vaizdo projekcijos gatvėje. Siekdami
didinti šventės renginio prieinamumą (matomumą) ir atsižvelgdami į
COVID -19 pandemijos situaciją, renginys iš bažnyčios bus transliuojamas
centrinėje Santarvės aikštėje ir internetu.
Lazerių instaliacija. Praeiviams apie Kovo 11-ąją užsiminė specialiai
profesionalios komandos Visaginui sukurta lazerių ir šviesų projekcija
Santarvės aikštėje, kuri interpretavo laisvės temą.

2022-02-01 - 2022-03-17

„Vasario 16 Visagine (V16V)“

Paramos šaltiniai:

3070 Eur

LR kultūros ministerija

52,58 Eur

Panaudotos lėšos pagal patvirtintą VKC metinių didesnių renginių planą.

Valstybinės šventės minėjimas – koncertas, piešinių konkursas.

2022-05-09 – 2022-10-03

XV tradicinio muzikavimo kursai Visagine ir Meironų kaime

Paramos šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba

2600

Kofinansavimas Visagino savivaldybės administracija

1115

2021-05 - 2023-05

Menų gaudyklė. Kūrybinių rezidencijų tinklo išvystymas Ežerų krašto regione.

2021-01-01 – 2021-12-31

Auksinio scenos kryžiaus laureatų šokio srityje pristatymas Molėtuose, Visagine ir Zarasuose

Paramos šaltiniai:

4 500 Eur

Lietuvos kultūros taryba

715 Eur

Visagino savivaldybės administracija

Pripažintų šiuolaikinio šokio darbų pristatymas regione.

2021-01-01 – 2021-12-31

Naujojo cirko stotelė Visagine ’21

Paramos šaltiniai:

7 000 Eur

Lietuvos kultūros taryba

100 Eur

Visagino savivaldybės administracija

1 000 Eur

TelepART

Festivalis, kurio metu pristatomas šiuolaikinio cirko žanras, vyksta profesionalių naujojo cirko artistų pasirodymai bei kūrybinės dirbtuvės. Festivalio laikas 2021 rugsėjo 17-21 d.

2021-01-01 – 2021-12-31

Visagino erdvių festivalis. Šokio dalis.

Paramos šaltiniai:

19 500 Eur

Lietuvos kultūros taryba

Profesionalių scenos menų festivalis, integraliai jungiamas su miesto švente.

2021-01-01 – 2021-12-31

Cirko ir motinystės projekto „Aš, Mama“ sukūrimas ir pristatymas

Paramos šaltiniai:

20 000 Eur

Lietuvos kultūros taryba

1 111 Eur

Visagino savivaldybės administracija

Šiuolaikinio cirko kūrėjų iš Prancūzijos, tyrinėjančių motinystę, kūrybinė rezidencija Visagine, su Lietuvos ir kaimynių šalių cirko besilaukiančiomis, neseniai pagimdžiusiomis cirko artistėmis, kurios metu bus sukurtas ir pristatytas spektaklis „Aš, Mama“. Ketinama perkelti į kitus metus.

2020-10-01 – 2020-12-31

Šiuolaikinio cirko veiklų kūrimas Visagine (parengiamasis etapas)

Paramos šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba

Projekto tikslas – pradėti kurti Visagine šiuolaikinio cirko veiklas, pasirengti profesionaliojo cirko atėjimui į šį miestą. 2020 metais projektas pradėtas įgyvendinti, nepanaudotos lėšos grąžintos į LTKT sąskaitą. 2021 metais įgyvendinamos projekto veiklos, kurios nereikalauja papildomų finansų.

2020-09-01 – 2020-12-31

2021-01-01 – 2021-12-31

Žongliravimo meistro Jay Gilligano (Švedija) viešnagė Visagino ir gretimų rajonų kultūros ir ugdymo įstaigose

Paramos šaltiniai:

4500 Eur

Lietuvos kultūros taryba

Projekto tikslas: pažindinti Visaginą ir jo vaikus bei paauglius su jiems visiškai nauja, bet, dėl ilgametės sėkmingos mieste veikiančios akrobatikos mokyklos veiklos, galimai gimininga veikla – naujuoju cirku. Pasirodymai mokyklose įvyko 2021-09-20/21 dienomis, lapkričio-gruodžio mėnesiais planuojama fotografijų paroda.

2020-06-17 – 2020-06-31

2021-01-01 – 2021-12-31

Naujojo cirko stotelė Visagine`20

Paramos šaltiniai:

5 755,60 Eur (I etapas)

Lietuvos kultūros taryba

6 244,40 Eur (II etapas)

Lietuvos kultūros taryba

1929,00 Eur

Visagino savivaldybės administracija

Festivalis, kurio metu pristatomas šiuolaikinio cirko žanras, vyksta profesionalių naujojo cirko artistų pasirodymai bei kūrybinės dirbtuvės. Dėl su Covid-19 susijusių aplinkybių ir artisto traumos, dalis projekto įgyvendinimo iš 2020 m perkelta į 2021 metus.

2021-05-10 – 2021-09-20

XIV tradicinio muzikavimo kursai Visagine ir Meironų kaime

Paramos šaltiniai:

3000 Eur

Lietuvos kultūros taryba

900 Eur

Visagino savivaldybės administracija

„XIV tradicinio muzikavimo kursai Visagine ir Meironų kaime“ – tai Visagino kultūros centro ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro projektas. Partneris – Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija. Projekto tikslas: atgaivinti senąsias muzikavimo tradicijas, perduoti muzikavimo subtilybes praktinių mokymų metu, skatinti lietuviškos tradicinės muzikos sklaidą Visagino mieste, aktyvinti regioninį ir respublikinį kultūrinį bendradarbiavimą. Buvo organizuota galimybė patobulinti arba išmokti groti tradiciniais lietuvių muzikos instrumentais: cimbolais, dūdmaišiu, smuiku, armonika ir mažuoju būgneliu. Taip pat įvyko ankstesnių metų projektų dalyvių fotoparoda, sukurtas kursų logotipas ir pagamintos dvi vėliavos. Projekto dalyviams buvo organizuota ekskursija į Aukštaitijos nacionalinį parką, vakaronė. Trečią mokymų dieną įvyko tradicinis nemokamas dalyvių koncertas.

2020-12-01 – 2021-02-08

Projektas „Ryšio kūrimas“ su režisieriumi Tadu Montrimu

Paramos šaltiniai:

Britų taryba

Lietuvos kultūros taryba

Projekto iniciatorius, organizacija „Kūrybinės jungtys“. VKC tiesioginės finansinės paramos šio projekto įgyvendinimui nėra gavusi, įgyvendinant šį projektą VKC veikia kaip „Kūrybinių jungčių“ partneris. Projekto tikslas: jaunimo kritinio bei kūrybinio mąstymo ugdymas, ryšių kūrimas tarp miesto gyventojų, įstaigų darbuotojų.