Naujienos Kontaktai Apie mus Rezidencija Erdvės
Facebook Instagram

2024-02-09

Čiurlionio pasaulį suprasti padės jo proanūkis Rokas Zubovas

Lietuvos idėją daugiau negu šimtą metų, per kuriuos vieną okupacinę valdžią keitė kita, išlaikė ne kas kitas, bet šia idėja tikėję žmonės. Būtent dėka jų Lietuvai pavyko pasinaudoti dinamiškomis istorinėmis aplinkybėmis ir 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba vienbalsiai priėmė ir paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. Vienas šių žmonių – kompozitorius, dailininkas, chorvedys, kultūros veikėjas M. K. Čiurlionis.

Lietuvos idėją daugiau negu šimtą metų, per kuriuos vieną okupacinę valdžią keitė kita, išlaikė ne kas kitas, bet šia idėja tikėję žmonės. Būtent dėka jų Lietuvai pavyko pasinaudoti dinamiškomis istorinėmis aplinkybėmis ir 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba vienbalsiai priėmė ir paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. Vienas šių žmonių – kompozitorius, dailininkas, chorvedys, kultūros veikėjas M. K. Čiurlionis.

Vasario 16 d. į Visaginą atvyks ypatingas svečias – pianistas ir Čiurlionio proanūkis Rokas Zubovas ir jo žmona Sonata. Kartu jie pradėjo muzikuoti kaip fortepijoninis duetas gyvendami JAV. Debiutinis dueto koncertas įvyko Chicagoje 1997 metais ir vėliau koncertavo Kanadoje, Argentinoje, Urugvajuje, Prancūzijoje, Liuksemburge, Belgijoje,

Anglijoje, Airijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Italijoje ir kt.

Jau greitai jie pristatys ir pas mus daugiadisciplininę programą, pristatantį Lietuvos tapytojo, kompozitoriaus ir rašytojo M.K. Čiurlionio paveikslus, muziką ir literatūros kūrinius.

✨PROGRAMA Čiurlionio pasaulis | Lietuvos valstybės atkūrimo diena Visagine (Parko g. 7, VKC Draugystė)

15.00 – Visagino moksleivių kūrinių parodos ČIURLIONIO PASAULIS VAIKŲ AKIMIS atidarymas

16.00 – M. K. ČIURLIONIS. KELIAS LINK GARSOVAIZDŽIŲ | Fortepijoninis duetas: Rokas ir Sonata Zubovai

//

Понять мир Чюрлениса поможет его правнук Рокас Зубовас

Более ста лет, в течение которых одна оккупационная власть в Литве сменялась другой, идею независимости поддерживал никто иной, как люди, верившие в нее. Благодаря им Литва сумела воспользоваться динамичными историческими обстоятельствами и в 1918 г. 16 февраля Совет Литвы единогласно принял и опубликовал Акт о независимости Литвы. Одним из таких людей является М. К. Чюрленис, композитор, художник, хормейстер, деятель культуры.

16 февраля в Висагинас приедет особенный гость – пианист и правнук Чюрлениса Рокас Зубовас и его жена Соната. Они начали заниматься музыкой вместе как фортепианный дуэт, когда жили в США. Дебютный концерт дуэта состоялся в Чикаго в 1997 году, позже они выступили в Канаде, Аргентине, Уругвае, Франции, Люксембурге, Бельгии, Англии, Ирландии, Германии, Швейцарии, Италии и др.

Вскоре и у нас они представят мультидисциплинарную программу, представив произведения литовского художника, композитора и писателя М.К. Чюрлениса.

ПРОГРАММА (Парко 7, ВКЦ Драугисте)

15.00 – Открытие выставки работ школьников Висагинаса «МИР ЧЮРЛИОНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ».

16.00 – Фортепианный дуэт: Рокас и Соната Зубовы.

Kitos naujienos