Naujienos Kontaktai Apie mus Rezidencija Erdvės
Facebook Instagram

2023-01-09

Gražiausių ukrainietiškų dainų koncertas „Ukrainos garsai“

„Ukrainos garsai“ – unikali galimybė išgirsti pačias gražiausias ukrainiečių dainas, sukurtas nuo senų laikų iki šių dienų.

„Ukrainos garsai“ – unikali galimybė išgirsti pačias gražiausias ukrainiečių dainas, sukurtas nuo senų laikų iki šių dienų.

Koncertą pristato režisieriaus S. Moisejevo suburta ukrainiečių aktorių teatro trupė „Nezazemleni“, Lietuvoje radusi laikiną prieglobstį nuo karo – 2022 m. pradžioje trupę priėmė Naisių vasaros teatras. Nuo buvimo Lietuvoje pradžios „Nezazemleni“ jau spėjo daugelyje miestų pristatyti spektaklį apie karo absurdiškumą ir žiaurumus – „Karo spiralė“, o dabar į sceną grįžta su nenugalimu ginklu – muzika.

Trupės režisierius Stanislavas Moisejevas per savo karjerą pastatė daugiau negu 60 spektaklių Ukrainoje, Slovakijoje ir Vengrijoje, o dabar turime galimybę jo kūrybą išvysti ir Lietuvoje. Moisejevas taip pat dėsto nacionaliniame teatro, kino ir televizijos universitete (Kijevas), o nuo 2012 iki 2017 m. vadovavo Ukrainos nacionalinio Ivano Franko dramos teatrui.

2023 M. VASARIO 4 D., ŠEŠTADIENIS, 16:00
Visagino kultūros centro salė „Draugystė“, Parko g. 7

«Звуки Украины» — это уникальная возможность услышать самые красивые украинские песни, созданные с древнейших времен до наших дней.

Концерт представляет украинская театральная труппа «Незаземлені», собранная режиссером С. Моисеевым, нашедшая в Литве временное убежище от войны – в начале 2022 года труппу принял Летний театр Найсяй. За время своего пребывания в Литве «Незаземлені» успели во многих городах представить спектакль «Спираль войны» об абсурдности и жестокости войны, и теперь возвращаются на сцену с несокрушимым оружием – музыкой.

За свою карьеру руководитель труппы Станислав Моисеев поставил более 60 спектаклей в Украине, Словакии и Венгрии, а теперь у нас есть возможность увидеть его работу и в Литве. С. Моисеев также преподает в Национальном университете театра, кино и телевидения (Киев), а с 2012 по 2017 гг. руководил Украинским национальным драматическим театром имени Ивана Франко.

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА, 16:00
Висагинский центр культуры «Draugystė», ул. Парко, 7

Kitos naujienos