Naujienos Kontaktai Apie mus Rezidencija Erdvės
Facebook Instagram

Lietuvoje pirmąkart spektaklį rodo Armėnijos choreografė

(На русском ниже) Šįvakar Visagino erdvių festivalyje pasirodys Rima Pipoyan (Pipojan), Armėnijos šokėja, šiuolaikinio šokio choreografė ir pedagogė. Istoriškai tai bus pirmasis kokio nors profesionalaus choreografo iš šios šalies pasirodymas Lietuvoje.

(На русском ниже) Šįvakar Visagino erdvių festivalyje pasirodys Rima Pipoyan (Pipojan), Armėnijos šokėja, šiuolaikinio šokio choreografė ir pedagogė. Istoriškai tai bus pirmasis kokio nors profesionalaus choreografo iš šios šalies pasirodymas Lietuvoje.

Į klausimą, kodėl tapo šokėja, R.Pipoyan atsako paprastai – jai patinka reikšti savo mintis šokiu. Šokdama ji mėgaujasi savimi ir aplinka. Taip pat mėgsta dalintis savo šokiu su publika ir džiaugiasi, kai gauna energijos iš kiekvieno žiūrovo. Scenoje jaučia stiprų ryšį tarp savęs ir publikos, dalinasi savo energija ir jos tonomis gauna mainais. Tokiomis akimirkomis ji jaučiasi esanti galinga.

2006 m. baigusi Jerevano valstybinę choreografijos mokyklą (tradicinę SSRS teritorijoje atsiradusioms šalims nacionalinę baleto mokyklą), ji kaip kviestinė šokėja dalyvaudavo Armėnijos nacionalinio operos ir baleto teatro spektakliuose, pradėjo dėstyti šokį įvairiose Jerevano šokio/baleto mokyklose, ir palaipsniui ėmė domėtis šiuolaikiniu šokiu, kurti savo choreografiją. Šiuo metu ji dėsto modernųjį šokį Jerevano valstybiniame pedagogikos universitete ir vadovauja pačios 2020 m. įkurtam Modernaus šokio skyriui Jerevano valstybinėje choreografijos mokykloje. Ir jau keletą metų aktyviai dalyvauja tarptautinės šiuolaikinio šokio bendruomenės renginiuose bei projektuose. Birželį buvo „Laiks Dejot” festivalyje Rygoje, po Visagino grįš į Jerevaną, kur vadovaus stojamiesiems egzaminams į aukščiau minėtą moderniojo šokio specializaciją choreografijos mokykloje. Po to per keletą dienų turės baigti montuoti 3 šokio filmus ir instaliacijos projektą, kuriamą kartu su Berlyne gyvenančiu kompozitoriumi. Tada skris į Stambulą vadovauti kūrybinei laboratorijai, iš jo – 2 mėnesiams į Šveicariją, kur Berno valstybiniame operos ir baleto teatre kurs spektaklį. R.Pipoyan sako, kad jaučiasi laiminga, galėdama keliauti kaip choreografė, ir kad nelabai kas kitas iš šios šalies choreografų iki šiol turėjo progų tai daryti. Savo laiką kūrėja teigia planuojanti metus-dvejus į priekį.

Kita vertus, savojoje šalyje ji jau senokai nerodė spektaklių – tik dėsto. Bet dirba kiekvieną dieną be savaitgalių nuo 8 ryto iki vidurnakčio. Pašnekovė teigia asmeninio gyvenimo šiuo metu neturinti, tam tiesiog nebelieka laiko. Nors čia pat suabejoja: „o gal ir nenoriu turėti asmeninio gyvenimo, kitaip būčiau radusi tam laiko? Kas ten žino...“. Jai pasisekė, kad turi labai atvirus ir išmintingus tėvus. Armėnijoje šeimos tradicijos esančios labai stiprios, bet apie tai būtų atskira ilga kalba.

Kalbėdama apie šios šalies šokio kontekstus, R.Pipoyan teigia, jog SSRS įtaką armėnų šokio scenai galima matyti ir jausti iki šių dienų. Pasak jos, iš tikrųjų modernusis šokis Armėnijoje atsirado dar XX a. pradžioj, tuo pat metu, kaip ir Europoje, deja, prie Stalino buvo uždraustas, o sovietmečiu čia vystytis galėjo tik baleto menas (viskas panašiai kaip ir Lietuvoje – aut. past.). Apie šiuolaikinį šokį armėnai pagaliau laisvai išgirsti galėjo tik pastaraisiais dešimtmečiais. Šiuo metu šalyje yra keletas menininkų, kurie atlieka ir kuria šiuolaikinį šokį. O Choreografijos mokykla šiemet pagaliau pristatė savo pirmąją profesionalių šiuolaikinių šokėjų laidą.

Choreografės žodžiais, su kaimyninėmis šalimis, išskyrus Sakartvelą, jie neturį jokių šokio scenos ryšių. Ji daug metų bendradarbiauja su Sakartvelu, daugiausiai per Tamuną Gurchiani, Pietų Kaukazo šiuolaikinio šokio festivalio vadovę. Dėl karo padėties su kaimynų šokio menu ji gali susidurti tik būdama Sakartvele. Kalbėdama apie Iraną, pašnekovė teigia žinanti, kad šiuolaikinis šokis ten uždraustas. Šokti galima – bet tik sau. Ten yra moterų, norinčių tai pakeisti, bet nelabai realu ginčytis su dabartine tos šalies valdžia. Tačiau yra keletas moterų, kurios atvyksta į Armėniją šokti – jos, siekdamos geriau perprasti, kas yra šiuolaikinis šokis, lankėsi ir R.Pipoyan užsiėmimuose.

Armėnė kūrėja teigia esanti laiminga, galėdama lankytis Lietuvoje ir Visagine. Ji tikisi grįžti čia ir ateityje, o šio vizito metu tikisi ne tik parodyti savo spektaklį (šiandien, 18.00, VKC salėje “Draugystė”) ir surengti kūrybines pamokas (trečiadienį – penktadienį) jauniesiems miesto šokėjams, bet tikisi ir rasti laiko apsilankyti Vilniuje, MO muziejuje, Nacionalinėje galerijoje, ir t.t.

Nuotraukos: iš asm. archyvo

----------------

Впервые в Литве спектакль показывает армянский хореограф

Рима Пипоян (Pipoyan), армянская танцовщица, хореограф современного танца и педагог, сегодня вечером выступит на Висагинском фестивале пространств. Исторически это будет первое выступление профессионального хореографа из этой страны в Литве.

На вопрос, почему она стала танцовщицей, Р. Пипоян отвечает просто – ей нравится выражать свои мысли через танец. Танцуя, она наслаждается собой и своим окружением. Она также любит делиться своим танцем со зрителями и счастлива, когда получает энергию от каждого зрителя. На сцене она чувствует сильную связь между собой и зрителем, делится своей энергией и получает взамен тонны ее. В такие моменты она чувствует себя могущественной.

В 2006 г. после окончания Ереванского государственного хореографического училища (традиционная национальная балетная школа для стран, возникших на территории СССР), участвовала в качестве приглашенной солистки в спектаклях Армянского национального театра оперы и балета, начала преподавать танец в различных танцевальных /балетных школах в Ереване и постепенно увлеклась современным танцем, начала создавать собственную хореографию. В настоящее время она преподает современный танец в Ереванском государственном педагогическом университете и руководит ею же в 2020 г. созданным отделением современного танца в Ереванском государственном хореографическом училище.

И уже несколько лет активно участвует в мероприятиях и проектах международного сообщества современного танца. В июне она была на фестивале "Laiks Dejot" в Риге, после Висагинаса вернется в Ереван, где будет вести вступительные экзамены на вышеупомянутую специализацию современного танца в хореографическом училище. После этого в течение нескольких дней ей предстоит закончить монтаж 3 танцевальных фильмов и инсталляционного проекта, созданного совместно с композитором, проживающим в Берлине. Затем полетит в Стамбул, чтобы возглавить творческую лабораторию, оттуда на 2 месяца в Швейцарию, где будет ставить спектакль в Бернском государственном театре оперы и балета. Р. Пипоян говорит, что ей повезло, что она может путешествовать в качестве хореографа, и что до сих пор немногие другие хореографы с этой страны имели такую ​​возможность. Хореограф утверждает, что планирует свое время на год или два вперед.

С другой стороны, она давно не ставит спектакли в своей стране — только преподаёт. Но работает каждый день без выходных с 8 утра до полуночи. Интервьюер утверждает, что личной жизни у неё на данный момент нет, на это просто нет времени. Хотя тут же засомневалась: "а может, я не хочу заводить личную жизнь, иначе нашла бы на неё время? Кто знает...". Ей повезло, что у её родители – очень открытые и мудрые. В Армении очень сильны семейные традиции, но это отдельная длинная история. Говоря о танцевальных контекстах этой страны, Р. Пипоян говорит, что влияние СССР на армянскую танцевальную сцену можно увидеть и почувствовать по сей день. По её словам, современный танец фактически появился в Армении ещё в начале 20 века, в то же время, что и в Европе – к сожалению, при Сталине он была запрещён, а в советское время здесь могло развиваться только искусство балета (в Литве всё аналогично – зам. авт.). Армяне наконец смогли свободно услышать о современном танце лишь в последние десятилетия. В настоящее время в стране есть несколько артистов, которые исполняют и создают современный танец. А в этом году Школа хореографии наконец-то представила свой первый выпуск профессиональных современных танцоров.

По словам хореографа, за исключением Сакартвела, у них нет связей с танцевальной сцены соседних стран. Она много лет сотрудничает с Сакартвелом, в основном через Тамуну Гурчиани, руководителя Южнокавказского фестиваля современного танца. Из-за военного положения она может столкнуться с танцевальным искусством своих соседей только в Сакартвеле. Говоря об Иране, интервьюер говорит, что насколько ей известно, современный танец там запрещен. Танцевать можно – но только для себя. Есть женщины, которые хотят это изменить, но спорить с нынешним правительством этой страны не очень реально. Однако есть женщины, которые приезжают в Армению танцевать – они посещали и занятия Р.Пипоян, чтобы лучше понять, что такое современный танец.

Артистка из Армении говорит, что рада возможности посетить Литву и Висагинас. Она надеется вернуться сюда в будущем, во время этого визита надеется не только показать своё выступление (сегодня, 18.00, в зале ВКЦ «Драугисте»), но и организовать творческие уроки (среда-пятница) для юных танцоров города. Надеется найти и время посетить Вильнюс, музей МО, Национальную галерею и т.д.

Kitos naujienos