Naujienos Kontaktai Apie mus Rezidencija Erdvės
Facebook Instagram

2023-08-17

Lietuvos liaudies dailės konkursinė paroda „Aukso vainikas“

Lietuvoje liaudies menas tebėra gyvas, o dabarties meistrų darbuose vis dar galima įžvelgti ryškius šimtamečių tradicijų pėdsakus. Norint ir toliau išlaikyti bei plėtoti šią etninės kultūros sritį reikalinga valstybės globa ir parama.

Lietuvoje liaudies menas tebėra gyvas, o dabarties meistrų darbuose vis dar galima įžvelgti ryškius šimtamečių tradicijų pėdsakus. Norint ir toliau išlaikyti bei plėtoti šią etninės kultūros sritį reikalinga valstybės globa ir parama.

Siekdamas sustiprinti valstybės institucijų paramą ir sukurti nuolat veikiančią liaudies
meistrų globos bei skatinimo sistemą, Lietuvos liaudies kultūros centras 2005 metais inicijavo
kasmetinį respublikinės konkursinės liaudies meno parodos organizavimą, geriausių liaudies
meistrų išaiškinimą ir jų apdovanojimą nominacijos simboliu – AUKSO VAINIKU.

Nominacijos nuostatai suformuluoti taip, kad visų pirma būtų palaikomos ir
populiarinamos tos kūrybos kryptys, kurių šaknys remiasi Lietuvos etninėmis tradicijomis. Tokie
kūriniai – tai mūsų šalies aukso fondas, užtikrinantis tolesnį liaudies meno gyvybingumą ir tąsą.
Nominuojama už geriausius paskutiniųjų penkerių metų laikotarpiu sukurtus vaizduojamojo ir
taikomojo meno darbus. Pretendentų atranka vyksta trimis etapais: pirmajame ture išrenkami
geriausi miestų ar rajonų meistrai, antrame – regionų, o tračiame, respublikiniame, ture du iš jų – po vieną taikomosios ir vaizdinės dailės atstovą – paskelbiami geriausiais metų meistrais.

Šios konkursinės parodos tikslai: palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias
tradicines liaudies dailės šakas; atskleisti ir pagerbti talentingiausius meistrus, kurie, remdamiesi
tradicijomis, sukūrė iškilius liaudies dailės kūrinius; įvertinti ir palaikyti liaudies meistrus,
tęsiančius vietinių senųjų amatų tradicijas, atgaivinančius technikas bei technologijas, pritaikančius
jas šiandienos poreikiams.

Konkurse gali dalyvauti kiekvienas Lietuvos Respublikos gyventojas ir pasaulio
lietuvis nuo 18 metų amžiaus, nepriklausomai, ar jis yra Lietuvos tautodailininkų organizacijų
narys, išskyrus asmenis, įgijusius aukštąjį išsilavinimą tos dailės šakos (tapybos, skulptūros,
keramikos ir pan.) ar studijuojančius aukštojoje mokykloje tą dailės šaką, kurios darbus teikia
parodai. Laimėtojas pakartotinai siekti apdovanojimo toje pačioje liaudies dailės srityje gali tik po septynerių metų.


Konkursui „Aukso vainikas“ pristatomi kūriniai skirstomi į tris kategorijas, kiekvienoje
varžomasi dėl geriausio metų meistro vardo:

Vaizdinės liaudies dailės kategorija: skulptūra, tapyba, grafika, karpiniai, pateikti
vaizduojamajai dailei būdinga paveikslo ar panašia forma;

Taikomoji liaudies dailės kategorija: tekstilė, tautiniai kostiumai, keramika, taikomieji medžio
dirbiniai, kalvystės dirbiniai, juvelyrikos dirbiniai, taikomosios dailės dirbiniai, pagaminti
pagal karpinių techniką, paprotinės dailės dirbiniai – margučiai, verbos, sodai, kaukės;

Kryždirbystės kūriniai: kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės bei kiti tradicinės
formos paminklai.

„Aukso vainiko“ parodos yra graži tradicija, skatinanti liaudies meistrų kūrybingumą
ir atkreipianti dėmesį į tikrąsias liaudies meno vertybes bei mūsų etninių tradicijų unikalumą. Tad
kviečiame aktyviai dalyvauti Visagino savivaldybės liaudies dailės konkursinėje parodoje „Aukso
vainikas“, kuri bus organizuojama Visagino kultūros centro „Sedulinos“ parodų salėje (Vilties g. 5).
Paroda prasidės 2023 m. rugsėjo 18 d. ir truks iki spalio 2 d. Dėl dalyvavimo sekančiame konkurso etape - regioniniame konkurse-parodoje Antazavės dvare - darbų autoriai bus informuoti
asmeniškai. Šių metų „Aukso vainiko“ naujovė ta, kad parodoje gali dalyvauti ir tie autoriai,
kurie nedalyvauja konkurse. Gali būti ir po vieną puikų darbą, nes iš šios parodos bus
atranka į 2024 m. Dainų šventės respublikinę parodą Vilniuje.

Eksponatai priimami iki rugsėjo 13 d. VKC „Sedulinos“ parodų salėje (Vilties g. 5).

Kontaktinis asmuo – Violeta, tel. +370 659 75372.

Informacija parengta pagal www.lnkc.lt medžiagą
Foto – Vandos Valiušienės švilpukas (keramika)

Organizatoriai:
Visagino kultūros centras
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija

Kitos naujienos