Naujienos Kontaktai Apie mus Rezidencija Erdvės
Facebook Instagram

2022-09-13

Lietuvos liaudies dailės konkursinė paroda „Aukso vainikas“ kviečia dalyvauti liaudies meno kūrėjus

Lietuvoje liaudies menas tebėra gyvas, o dabarties meistrų darbuose vis dar galima įžvelgti ryškius šimtamečių tradicijų pėdsakus.

Lietuvoje liaudies menas tebėra gyvas, o dabarties meistrų darbuose vis dar galima įžvelgti ryškius šimtamečių tradicijų pėdsakus.

Siekdamas sukurti nuolat veikiančią liaudies meistrų globos bei skatinimo sistemą, Lietuvos liaudies kultūros centras 2005 metais inicijavo kasmetinį respublikinės konkursinės liaudies meno parodos organizavimą, geriausių liaudies meistrų išaiškinimą ir jų apdovanojimą nominacijos simboliu – AUKSO VAINIKU.

Nominacijos nuostatai suformuluoti taip, kad visų pirma būtų palaikomos ir populiarinamos tos kūrybos kryptys, kurių šaknys remiasi Lietuvos etninėmis tradicijomis. Tokie kūriniai – tai mūsų šalies aukso fondas, užtikrinantis tolesnį liaudies meno gyvybingumą ir tąsą. Nominuojama už geriausius paskutiniųjų penkerių metų laikotarpiu sukurtus vaizduojamojo ir taikomojo meno darbus.

Pretendentų atranka vyksta trimis etapais: pirmajame ture išrenkami geriausi miestų ar rajonų meistrai, antrame – regionų, o tračiame, respublikiniame, ture du iš jų – po vieną taikomosios ir vaizdinės dailės atstovą – paskelbiami geriausiais metų meistrais.

Šios konkursinės parodos tikslai: palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias tradicines liaudies dailės šakas; atskleisti ir pagerbti talentingiausius meistrus, kurie, remdamiesi tradicijomis, sukūrė iškilius liaudies dailės kūrinius; įvertinti ir palaikyti liaudies meistrus, tęsiančius vietinių senųjų amatų tradicijas, atgaivinančius technikas bei technologijas, pritaikančius jas šiandienos poreikiams.

Konkurse gali dalyvauti kiekvienas Lietuvos Respublikos gyventojas ir pasaulio lietuvis nuo 18 metų amžiaus, nepriklausomai, ar jis yra Lietuvos tautodailininkų organizacijų narys, išskyrus asmenis, įgijusius aukštąjį išsilavinimą tos dailės šakos (tapybos, skulptūros, keramikos ir pan.) ar studijuojančius aukštojoje mokykloje tą dailės šaką, kurios darbus teikia parodai. Laimėtojas pakartotinai siekti apdovanojimo toje pačioje liaudies dailės srityje gali tik po septynerių metų.

Konkursui „Aukso vainikas“ pristatomi kūriniai skirstomi į tris kategorijas, kiekvienoje
varžomasi dėl geriausio metų meistro vardo:

- Vaizdinės liaudies dailės kategorija: skulptūra, tapyba, grafika, karpiniai, pateikti vaizduojamajai dailei būdinga paveikslo ar panašia forma;

- Taikomoji liaudies dailės kategorija: tekstilė, tautiniai kostiumai, keramika, taikomieji medžio dirbiniai, kalvystės dirbiniai, juvelyrikos dirbiniai, taikomosios dailės dirbiniai, pagaminti pagal karpinių techniką, paprotinės dailės dirbiniai – margučiai, verbos, sodai, kaukės;

- Kryždirbystės kūriniai: kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės bei kiti tradicinės formos paminklai.

„Aukso vainiko“ parodos yra graži tradicija, skatinanti liaudies meistrų kūrybingumą ir atkreipianti dėmesį į tikrąsias liaudies meno vertybes bei mūsų etninių tradicijų unikalumą.

Tad kviečiame aktyviai dalyvauti Utenos apskrities liaudies dailės konkursinėje parodoje „Aukso vainikas“, kuri jau ketvirtą kartą bus organizuojama Visagino kultūros centro „Sedulinos“ parodų salėje (Vilties g.5). Paroda prasidės 2022 m. spalio 17 d. ir truks iki lapkričio 10 d. Paskutiniąją parodos dieną 13.00 val. įvyks laureatų pagerbimo šventė. Konkurso nugalėtojų darbai vėliau bus eksponuojami respublikiniame konkurse-parodoje.

Eksponatai priimami spalio 11-13 d. VKC „Sedulinos“ parodų salėje (Vilties g. 5).
Kontaktinis asmuo – Valentina, tel. 8 656 82804, el. p. vkcamatu@gmail.com

Informacija parengta pagal www.lnkc.lt medžiagą
Foto – Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės raižinys „Šv. Pranciškus“

Organizatoriai: Visagino kultūros centras, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija, Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija

Kitos naujienos